Tipare textuale: definiții, explicații și exemple

Tipare textuale: definiții, explicații și exemple

A venit timpul să discutăm despre tiparele textuale! Identificarea tiparului textual poate reprezenta o cerință în subiectele de Evaluare Națională, așa că este necesar să ne informăm asupra ce presupune fiecare dintre acestea.

Tiparul textual poate fi definit drept o modalitate de organizare a textului, în funcție de scopul pe care îl are acesta. Extistă cinci tipare textuale cu ajutorul cărora ne ghidăm alegerile: narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ, explicativ.

Tipare textuale

TIPARUL NARATIV

Tiparul narativ aduce în prim plan povestirea unor întâmplări ancorate în timp și spațiu. De asemenea, se utilizează verbe de mișcare care anticipează narațiunea. Acest tip de text presupune un narator și totodată personaje antrenate în acțiune. Vă veți întâlni de multe ori cu un asemenea tipar dacă vă propuneți să citiți un roman, de pildă.

Exemplu: fragment extras din Amintiri din copilărie de Ion Creangă

Odată, vara, pe-aproape de Moși, mă furișez din casă și mă duc, ziua miaza-mare, la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe; căci numai la dânsul și încă la vro două locuri din sat era câteun cireș văratic, care se cocea-pălea de Duminica Mare. Și mă chitesc eu în mine, cum s-o dau, ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan, să ne ducem la scăldat.

 

TIPARUL DIAOGAT

Tiparul dialogat se bazează pe schimbul de replici între două sau mai multe personaje. El poate fi ușor recunoscut după liniile de dialog care sunt absolut necesare într-o astfel de comunicare scrisă. Este posibil să îl regăsim și cu denumirea de tipar dialogal. Dacă vă mai amintiți de textul dramatic, veți putea observa că acesta are drept mod principal de expunere dialogul, vizând tocmai acest tipar dialogal.

Exemplu: secvență extrasă din D-l Goe de I. L. Caragiale

– Vezi ce bine-i șade lui – zice mam’ mare – cu costumul de marinel?

– Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice marinel?

– Da’ cum?

– Marinal…

– Ei! ziceți voi cum știți; eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea, când a ieșit întâi moda asta la copii – marinel.

– Vezi, că sunteți proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici marinel.

– Da’ cum, procopsitule? întreabă tanti Mița cu un zâmbet simpatic.

– Mariner…

 

TIPARUL DESCRIPTIV

Tiparul descriptiv prezintă un portret, un colț din natură sau obiecte prin intermediul descrierii. Verbele sunt, de obicei, statice, se utilizează o varietate bogată de adjective care au rol de a descrie cele prezentate. Dacă textul este literar limbajul este unul expresiv, iar dacă textul este nonliterar limbajul poate deveni obiectiv sau rigid. Detaliile își simt prezența în astfel de tipare descriptive.

Exemplu: Ion scris de Liviu Rebreanu

Casa învățătorului este cea dintâi, tăiată adânc în coasta unei coline, încinsă cu un pridvor, cu ușa spre uliță și cu două ferestre care se uită tocmai în inima satului, cercetătoare și dojenitoare. Pe prichiciul pridvorului, în dreptul ușii, unde se spală dimineața învățătorul, iar după-amiază, când a isprăvit treburile casei, doamna Herdelea, străjuiește o ulcică verzuie de lut. În ogradă, între doi meri tineri, e întinsă veșnic frânghia pe care acuma atârnă niște cămăși femeiești de stambă. În umbra cămășilor, în nisipul fierbinte se scaldă câteva găini, păzite de un cocoș mic cu creasta însângerată.

 

TIPARUL ARGUMENTATIV

Tiparul argumentativ are drept scop emiterea unui punct de vedere. De obicei argumentarea pornește de la o ipoteză care se susține mai apoi prin explicații și exemple. Putem recunoaște tiparul argumentativ și prin conectori specifici care încheagă discursul precum: în primul rând/pe de-o parte, în al doilea rând, pe de altă parte, consider că/sunt de părere că etc.

Exemplu: Stefan Zweig, Magellan. Omul și fapta sa, recenzie preluată de pe www.polirom.ro, traducere din limba germană de Eugen Relgis

O reconstituire magistrală, extrem de interesantă, în primul rând, pentru relatarea uneia dintre cele mai mari realizări din istoria omenirii şi, în al doilea rând, pentru portretul viu al unei figuri tragice, Magellan, singuratic şi neînţeles, care în final nici nu ajunge să-şi primească răsplata ca recunoaştere a faptei măreţe şi curajoase pe care a gândit-o şi a împlinit-o.

 

TIPARUL EXPLICATIV

Tiparul explicatv mai este denumit în unele cărți și tipar informativ, având rolul de a oferi explicații referitoare la un anumit subiect. Ideile sunt structurate logic pentru ca mesajul să poată fi înțeles cu ușurință. Limbajul este unul specific, specializat, cuprinzând termeni din anumite domenii. Totodată, se menține un ton neutru, lipsit de subiectivitate. Texte de asemenea tip întâlnim în enciclopedii, dicționare, manuale de biologie, fizică etc. De obicei textul informativ răspunde la următoarele întrebări: De ce?, Ce?, Cum?, De către cine?.

Exemplu: Delta Dumării – sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii

Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina[1], este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN. Aceasta se suprapune atât siturilor de importanță comunitară Delta Dunării și Delta Dunării (zona maritimă); cât și ariilor de protecție specială avifaunistică Beștepe – Mahmudia și Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie.

 

Fie că vorbim despre un text literar, fie că este el nonliterar, tipologia textuală trebuie pivită dincolo de această clasificare. Anumite tipare textuale pot fi aplicate atât pentru textul literar, cât și pentru unul nonliterar. Înainte de a identifica tiparele textuale citiți cu atenție sporită textul și găsiți argumente clare pentru o încadrare corectă. tipare textuale

 

Consolidare:

Așadar, câte tipare textuale am dezbătut împreună? Care sunt acestea? 🙂

 

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

„Întradevăr” sau „într-adevăr”? Care este varianta corectă?

„Mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

„Șchioapătă” sau „șchiopătează”? Cum conjugăm corect?

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

 

Tipare textuale: definiții, explicații și exemple

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat