Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă generozitatea este sau nu un atribut al marilor personalități.

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă generozitatea este sau nu un atribut al marilor personalități.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă generozitatea este sau nu un atribut al marilor personalități, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din E. Lovinescu de Mihail Șerban, cât și la experiența personală sau culturală.

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte. 6 puncte

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.

SIMULARE Botoșani, 2023

 

Subiectul I (50 de puncte)
Citește următorul fragment:
Timp de zece luni pe an, cu ușa în permanență deschisă pentru oricine aducea la el un manuscris, E. Lovinescu era literalmente asaltat de cei care socoteau că au de spus ceva hârtiei și prin ea lumii. Erau foarte mulți cei care credeau că drumul spre glorie și nemurire trece prin biroul „maestrului”, birou care timp de aproape treizeci de ani a fost „laboratorul” cercului literar „Sburătorul”, înființat și condus de marele critic. La ușa acestui „laborator” au bătut în decurs de mai bine de douăzeci și cinci de ani – și întotdeauna li s-a deschis – mii și mii, de toate vârstele și de toate profesiunile, care aduceau cu ei unii pulberea de aur a visărilor, iar alții cenușa lor… Cifrele unei statistici – dacă s-ar putea face – a tuturor celor care au trecut pe aici, ca ale miilor de pagini citite sau ascultate de amfitrion – ar fi impresionante. Din acest punct de vedere, într-o perioadă în care mai domnea în critica noastră spiritul academic, sacerdotal, al lui Titu Maiorescu, E. Lovinescu a fost criticul cel mai accesibil, mai apropiat, mai popular. Bunăvoința cu care primea pe oricine venea cu un manuscris, atenția și răbdarea cu care asculta lectura, la care se adăugau și interes și dragoste atunci când își dădea seama că în fața lui, de cealaltă partea biroului, se afla unul dintre cei chemați, erau fără margini. Ele aureolează în eternitate chipul său de mare om și mare cărturar… Strădania lui a fost răsplătită. A cernut cu sita lui de critic multă cenușă, dar în această sită a rămas și mult aur… Spun asta, gândindu-mă că prin „laboratorul” cercului „Sburătorul” au trecut scriitori care sunt astăzi figuri din cele mai proieminente ale istoriei noastre literare: Liviu Rebreanu, Ion Barbu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu, G. Călinescu, Victor Eftimiu, G. Brăescu, F. Aderca, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu și mulți alții din generațiile mai tinere…

Mihail Șerban, E. Lovinescu, în Amintiri

 

Generozitatea nu reprezintă altceva decât calitatea unui om capabil de a dărui din propria avuție. Fără de acesta omul nu s-ar putea simți confortabil în societate, ar trece într-o extremă negativă, a avariției. Consider că marile personalități sunt născute spre a dărui, spre a manifesta generozitatea, întrucât sunt considerate modele, scări spre definirea eului.

Pe de-o parte, omul reacționează conștient sau inconștient în funcție de mediul în care trăiește. Apropierea de persoane altruiste l-ar putea influența într-o mare măsură, devenind asemenea lor. Cele mai mari personalități ale unui copil de vârstă mică sunt părinții care își vor lăsa amprenta asupra lui prin educația pe care i-o oferă. De exemplu, mama este și va rămâne pentru mine o personalitate înzestrată cu filantropie, orice gând egoist dispare filtrând informația prin optica sa.

Pe de altă parte, marile personalități ar trebui să manifeste clemență, fiindcă se simt cu un pas în fața celorlalți. Discipolul este cel care ar trebui să beneficieze de o mână de ajutor, deoarece perspectivele vor avea mereu grade diferite de apertură. De pildă, așa cum manifestă dărnicie și Eugen Lovinescu în fragmentul excerptat, prin faptul că îndrumă cu mare drag tinerii scriitori, e probabil și empatie: „Timp de zece luni pe an, cu ușa în permanență deschisă pentru oricine aducea la el un manuscris.”.

În concluzie, altruismul se poate învăța, însă sentimentul de a ajuta pe cineva din proprie inițiativă va genera, cu certitudine, un sentiment aparte, pe care doar o persoană matură, o mare personalitate îl va putea simți. Generozitatea e ceva nobil.

 

Tot pe site-ul nostru vei găsi și continuarea rezolvării acestei simulări (Botoșani, 2023).

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

Perfect simplu sau mai-mult-ca-perfect? Alege forma corectă!

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

„A digera” sau „a degera”? Care este forma corectă?

„Findcă” sau „fiindcă”? Cum este corect în limba română?

„De vină” sau „devină”? Cum scriem corect?

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă generozitatea este sau nu un atribut al marilor personalități.

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat