Rezolvare simulare Ilfov pentru Evaluarea Națională (30 ianuarie 2023)

simulare-ilfov_evaluarea nationala 2023

Vom încărca aici rezolvarea pentru simularea din Ilfov (pentru Evaluarea Națională) (dată în 30 ianuarie 2023)

 

 

Materialul îl veți găsi și aici (click pentru descărcare) și haideți să ne apucăm de treabă!

Simulare Evaluarea Națională Iflov 2023

 

 

Textele și cerințele de la simulare le regăsești mai jos

 

Subiectul I

A

Textul 1

Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină.
Deasupra-mi crengi de arbori se întind,
Crengi mari în flori de umbră mă cuprind
Și vântul mișcă arborii-n grădină.

Dar prin fereastra ta eu stau privind
Cum tu te uiți cu ochii în lumină.
Ai obosit, cu mâna ta cea fină
În val de aur părul despletind.

L-ai aruncat pe umeri de ninsoare,
Desfaci visând pieptarul de la sân,
Încet te-ardici și sufli-n lumânare…

Deasupră-mi stele tremură prin ramuri
În întuneric ochii mei rămân,
Ș-alături luna bate trist în geamuri.

 

Mihai Eminescu, Stau în cerdacul tău

Textul 2

Luna a fost un simbol puternic ȋn religie, literatură și artă, de secole, chiar de milenii, dar aprofundarea ȋn istoria simbolismului lunii relevă cȃteva lucruri surprinzătoare despre modul ȋn care poeții, filozofii și scriitorii au privit luna. De la un simbol impregnat de putere divină, la un obiect feminin care denotă dragostea (și boala din dragoste), luna a fost unul dintre cele mai populare simboluri poetice pentru atȃta timp cȃt a existat poezie și literatură.

Luna este cel mai apropiat corp ceresc de pe planeta Pămȃnt. Ea orbitează zodiacul ȋn douăzeci și opt de zile. Luna va atinge oamenii mai profund decȃt alte planete. Luna este simbolul feminin, reprezentȃnd ritmul timpului universal și ȋntruchiparea ciclurilor naturale. Fazele lunii simbolizează nemurirea și eternitatea, iluminarea sau partea ȋntunecată a naturii ȋnsăși.

Ar putea să reflecte cunoașterea interioară sau fazele stării omului pe pămȃnt. Asta deoarece controlează valurile, ploile, apele și anotimpurile. Este mijlocul dintre lumina soarelui și ȋntunericul nopții. Prin urmare, reprezintă adesea tărȃmul dintre conștient și subconștient. Ȋn astrologie, luna este un simbol al sufletului.

De asemenea, oferă o analogie a etapelor dezvoltării umane. Luna nouă este copilăria, semiluna este tinerețea și adolescența, luna plină este maturitatea, luna ȋn scădere reprezintă declinul vieții, somnul. Datorită legăturii dintre Lună cu apa și mareele, se spune că reprezintă emoțiile noastre și mintea noastră subconștientă. Ceea ce vedem la suprafață nu reflectă ceea ce se ȋntȃmplă dedesubt și nici nu dezvăluie vastele sale adȃncimi. Se crede că lunile pline influențează comportamentul uman provocȃnd gȃnduri intense, emoții sporite și unele forme de psihoză.

Luna influențează emoțiile. Ea ȋi poate face pe oameni să se simtă plini de viață sau sensibili și delicați. Poate să ȋi facă pe oameni să rȃdă sau să plȃngă cu ușurința unui Zeu.

https://www.energiaconstiintei.ro/ce-efect-are-luna-asupra-vietii-pe-pamant

 

 1. Transcrie din primul text două structuri care conțin imagini ale ființei iubite 2 puncte

 

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  2 puncte

În textul lui Mihai Eminescu, este descrisă

a. grădina.

b. cerdacul

c. camera

d. pădurea.

 

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Luna orbitează zodiacul ȋntr-o perioadă de

 1. o zi
 2. 3 zile.
 3. 28 de zile
 4.  o lună.

 

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Ȋn literatură, luna a fost privită ca

 1. cel mai apropiat corp ceresc
 2. mijlocul dintre lumina soarelui și ȋntunericul nopții.
 3. un simbol impregnat de putere divină.
 4. un Zeu al emoţiilor.

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe informațiile din cele două 6 puncte

 

Textul 1

Enunțul Adevărat Fals
Odată cu lăsarea întunericului, natura încremenește.    
Fereastra iubitei este luminată.    
Norii nu acoperă luna.    

 

Textul 2

Enunțul Adevărat Fals
Luna influențează emoțiile oamenilor.    
Luna reprezintă mintea noastră inconștientă.    
Luna controlează valurile.    

 

6. Explică, în 2-3 enunțuri, semnificația unei figuri de stil identificate în 6 puncte

7. Care este emoţia transmisă prin atmosfera descrisă ȋn textul poetic al lui Mihai Eminescu? Motivează-ţi răspunsul ȋn 50-90 de cuvinte, valorificând textul dat.   6 puncte

8. Crezi că frumuseţea naturii poate fi surprinsă cel mai bine noaptea sau ȋn timpul zilei? Motivează-ţi răspunsul ȋn 50-100 de cuvinte, valorificând unul dintre textele 6 puncte

9. Asociază textul 1 cu o altă operă literară studiată sau citită ca lectură suplimentară, în 50- 100 de cuvinte, prezentând o valoare comună, prin referire la cȃte o secvență relevantă din fiecare 6 puncte

 

B.

B.

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

În versul „Dar prin fereastra ta eu stau privind”, există:     2 puncte

 1. un diftong și un hiat.
 2. doi diftongi și un triftong
 3. doi diftongi și un hiat
 4. trei diftongi

 

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului Seria care cuprinde doar cuvinte derivate este:         2 puncte
 1. „deasupra”, „pieptarul”.
 2. „despletind”, „desfaci”.
 3. „ȋntind”, „ȋntuneric”.
 4. „alături”, „despletind”.

 

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului

Cuvintele subliniate în versurile „Deasupră-mi stele tremură prin ramuri.” sunt utilizate, în ordine, cu:    2 puncte

 1. sens figurat, sens figurat
 2. sens figurat, sens propriu
 3. sens propriu, sens figurat
 4. sens propriu, sens propriu

 

4. Transformă următoarea construcție activă în construcție pasivă:

Luna influențează emoțiile.                                                                                                                                  2 puncte

 

5. Rescrie din fragmentul următor trei verbe la moduri diferite pe care le vei preciza  6 puncte

Fazele lunii simbolizează nemurirea și eternitatea, iluminarea sau partea ȋntunecată a naturii ȋnsăși. Ar putea să reflecte cunoașterea interioară sau fazele stării omului pe pămȃnt. Asta deoarece controlează valurile, ploile, apele și anotimpurile.”                               

6. Alcătuiește o propoziție negativă în care substantivul „ape” să fie în cazul genitiv (1) și o propoziție afirmativă în care substantivul „lună” să fie nume predicativ (2). 6 puncte

7. Transcrie propoziţiile din fraza următoare, precizând raportul dintre acestea: „Luna a fost un simbol puternic ȋn religie, literatură și artă, de secole, chiar de milenii, dar aprofundarea ȋn istoria simbolismului lunii relevă cȃteva lucruri surprinzătoare”. 6 puncte

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mărturisirea unui cititor nostalgic, cu forma corespunzătoare a cuvintelor scrise între paranteze:                                                                                                                                        6 puncte

 

Lectura   …………………………..   (însăși/   înseși)   a   poeziilor   lui                            Eminescu                   mă          poartă pe…………………..(aceiași/ aceeași) cale a copilăriei,………………………….. (a cărei/ a cărui) vrajă îmi dă puterea să depășesc orice barieră. Le citesc pe toate cu o stare de spirit………………………………………………………………………………………………………….. (pregătit/ pregătită) de poezia modernă. A zis bine cine a zis că apariția …………………. (unui/unei) poet original schimbă…………………….. (ceva/cumva) esențial în trecutul unei literaturi.

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

 

Imaginează-ți că ai petrecut o noapte ȋn grădina casei bunicilor. Redactează un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți peisajul și emoția/ emoțiile pe care le-ai trăit. Vei include în textul tău o secvență descriptivă de minimum 30 de cuvinte ȋn care să prezinți cel puțin două elemente componente ale peisajului.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

 • conținutul compunerii – 12 puncte;
 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

 

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Rezolvarea o veți regăsi în acest material video – cu explicațiile necesare

 

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

Rezolvare simulare Botoșani pentru Evaluarea Națională (23 ianuarie 2023)

Rezolvare simulare Hunedoara pentru Evaluarea Națională (18 ianuarie 2023)

Simulare MARAMUREȘ 2022-2023: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Baremul pentru testul de antrenament numărul 10 pentru Evaluarea Națională (22 noiembrie 2022) [marca Vox Valachorum]

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Tipuri de adjectiv (test de 30 de întrebări)

Rezolvare simulare Timiș pentru Evaluarea Națională (30 ianuarie 2023)

Rezolvare simulare Iași pentru Evaluarea Națională (17 ianuarie 2023)

Rezolvare simulare Ilfov pentru Evaluarea Națională (30 ianuarie 2023)
Derulează în sus
error: Conținut protejat