PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ (clasa a VIII-a)

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ (clasa a VIII-a)

Au apărut câteva explicații suplimentare oficiale în ceea ce privește Evaluarea Națională la limba și literatura română. Acestea sunt organizate și prezentate, după cum se poate vedea, în rândurile de mai jos.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A PROBA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Aceste precizări fac referire la structura subiectului la disciplina limba și literatura română de la Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a:
• Subiectele pentru Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina limba și literatura română se realizează în conformitate cu programa de examen aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/2021. Programa de evaluare are la bază Programa școlară la discipline limba și literatura română, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393/2017.
• Variantele de subiect sunt construite astfel încât itemii să măsoare gradul de formare/dezvoltare a competențelor prevăzute in programa de examen.
• Deși in 2022, s-a publicat ediția a treia a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3), variantele de subiect vor fi proiectate în așa fel încât să fie valorificate experiențele de învățare ale elevilor, prin aplicarea normelor ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române ale DOOM2, publicat in 2005. Subliniem faptul că evaluarea lucrărilor absolvenților de clasa a VIII-a se va face ținând cont de cele două ediții ale acestei lucrări normative (DOOM2 și DOOM3), fără a fi vizate elemente tratate distinct.
• Textele-suport sunt alese, preponderent, din patrimoniul cultural (național și universal) și respectă temele precizate in programă: Eu și universul meu familiar; Eu și lumea din jurul meu; Orizonturile lumii și ale cunoașterii; Reflecții asupra lumii.
• Este esențial ca absolventul de clasa a VIII-a să citească atent cerințele și să respecte prevederile acestora.
• În cazul itemilor care nu solicită explicit formularea răspunsului în enunț, absolventul de clasa a VIII-a poate răspunde punctual, fără integrarea in propoziții sau în enunțuri a răspunsului dat.
• Pentru verificarea respectării limitei de cuvinte, se vor lua în calcul toate cuvintele scrise de elev (inclusiv conjuncții, prepoziții, articole etc.).
Detaliem, in cele ce urmează, structura subiectelor, aceeași ca la Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2020-2021:

Subiectul I — cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi, de tip întrebare structurată, care vizează: A — preponderent, evaluarea competenței de lectură, a competenței interculturale; B — preponderent, evaluarea competenței lingvistice.
• Itemul care evaluează competența de Recunoaștere a modurilor în care sunt organizate informațiile in texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale sau pe cea de Evaluare a informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale poate avea în vedere: identificarea structurii/a tiparului textual, a mijloacelor de caracterizare, rolul textului descriptiv/dialogat/narativ în textul literar, relația dintre imagine și cuvânt în textul multimodal, valoarea stilistică a diminutivelor, identificarea/interpretarea unor figuri de stil etc..
• Pentru evaluarea competenței de prezentare a unor răspunsuri personale pe marginea unor texte diverse, se solicită absolventului de clasa a VIII- a redactarea unui text de opinie. Astfel, nu este obligatorie utilizarea unor conectori lingvistici de tipul: în primul rând, în a/ doilea ránd, în concluzie etc., accentul fiind pus pe gândirea critică.
• În ceea ce privește itemii care urmăresc evaluarea competențelor de comparare din programa de examen: Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse, Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii și Compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi (așa cum este, de exemplu, cerința A9 din modelul oficial, publicat în noiembrie 2021: Asociază fragmentul din „Croitorul de cărți” de Monica Pillat cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 — 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text), compararea se poate realiza, conform competențelor, după o serie de criterii date, prevăzute de acestea și de conținuturile asociate: temă, valoare (culturală/morală), personaj, idei, punct de vedere, structură etc.; subliniem că pentru rezolvarea cu succes a acestor cerințe nu este necesară memorarea unor citate/fragmente, în baza cărora să se realizeze asocierea dintre texte, iar textele pot fi alese din literatura națională sau universală.
• Subiectul I.B are în vedere, preponderent, evaluarea competenței lingvistice, cu accent pe caracterul comunicativ-funcțional.

Subiectul al II-lea constă într-un item subiectiv, de tip eseu structurat, prin care se evaluează scrierea despre textul literar (metatext) sau scrierea creativă.
• Pentru itemii care vizează redactarea unui tip de text studiat (rezumat, text argumentativ etc.), reperele nu vor fi precizate în cerință, întrucât ele se suprapun cu achizițiile elevului. În cazul rezumatului, de exemplu, evaluarea vizează in ce măsură elevii cunosc regulile de alcătuire a acestuia, deosebindu-I de planul simplu/dezvoltat de idei sau de simpla relatare a evenimentelor.
• Un alt item care vizează scrierea despre text ar putea solicita caracterizarea personajului, pe baza unor repere ca: precizarea identității, a statutului personajului, prezentarea trăsăturilor morale și fizice, precizarea unor mijloace de caracterizare identificate în text, comentarea unor secvențe relevante, asocierea personajului din textul-suport cu un personaj dintr-un alt text literar (din perspectiva valorii, a unor trăsături comune etc.) sau asocierea din perspectiva unei valori comune (o valoare personală și o valoare a personajului); în cazul unui item care vizează prezentarea temei sau a semnificației/unei semnificații din textul liric (de asemenea, un item posibil ce vizează scrierea despre text), reperele pot avea în vedere: descrierea în cuvinte proprii a lumii textului (redare parafrastică), prezentarea unor semnificații ale textului dat, interpretarea unor figuri de stil, corelarea unei idei cu o idee dintr-o altă operă artistică etc..
• În cazul scrierii creative, itemul permite adaptarea reperelor date la secvențele prototipice/structurile textuale prevăzute în programă.

Absolvenții de clasa a VIII-a vor redacta lucrarea astfel încât să evite o serie de elemente care nu vor putea fi punctate sau care nu se vor puncta, precum: truismele, utilizarea unor idei cu caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a ideilor teoretice care nu sunt relevante pentru itemul propus, a citatelor și a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice.

 

IMPORTANT – Evaluare Națională (descarcă documnetul)

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

Follow pe Instagraminstagram vox valachorum

Ghidul pentru Evaluarea Națională: aici

 

Dacă ți-a plăcut articolul nostru, îl poți distribui pe paginile tale de socializare; ne-ar ajuta mult! De asemenea, îți amintim că găsești pe site-ul nostru numeroase articole utile! Te-ar putea interesa și altele. Ai mai jos câteva:

„Rucsac” sau „ruxac”? Cum vom scrie acest substantiv?

„Click” sau „clic” Cum se scrie corect în limba română?

Identifică valoarea morfologică a cuvântului (test de 50 de întrebări)

„Aceeași” sau „aceiași”? Alege răspunsul corect!

Tipare textuale: definiții, explicații și exemple

„Shaorma” sau „șaorma”? Cum se scrie corect în română?

„Premisa” sau „premiza”? Care este varianta corectă?

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ (clasa a VIII-a)

Please Login to Comment.

Derulează în sus
Nume
Email
Loading

This will close in 0 seconds

error: Conținut protejat