Exprimarea opiniei despre mesajul/semnificația unui text liric

Exprimarea opiniei despre mesajul/semnificația unui text liric

Deseori întâlnim cerințe la examen care vizează exprimarea propriei opinii legată de mesajul/semnificația textului liric, așa că vom face o scurtă recapitulare a ceea ce ar trebui să conțină o asemenea compunere.

Înainte de toate este necesar să citim textul propus cu atenție, cu un ochi oarecum critic, pentru a ne putea forma un punct de vedere pertinent. Acesta trebuie să fie bazat pe argumente din text care să susțină opinia noastră. Și nu în ultimul rând să fim atenți și la limita de spațiu în care ni se cere să ne încadrăm compunerea, delimitată fiind de introducere, cuprins și încheiere.

Aceste aspecte sunt menționate de obicei și în josul cerinței, motiv pentru care este recomandat să le citim pentru a respecta toate indicațiile după care lucrarea noastră va fi punctată.

Părerea referitoare la mesajul textului liric (la ceea ce trasmite eul liric în textul respectiv) poate să aibă în vedere:

 • tema și motivele textului liric: natura, iubirea, trecerea timpului etc.;
 • atitudinea poetului față de temă: resemnare, melancolie, nostalgie, admirație, nemulțumire etc;
 • analiza textului la diverse niveluri:
  • lexical (relația dintre cuvinte, dintre câmpurile lexicale);
  • morfologic (expresivitatea părților de vorbire, semnificația modurilor și timpurilor verbului în diverse situații);
  • stilistic (evidențierea mărcilor eului liric, a imaginilor artistice și a figurilor de stil);
  • fonetic (elemente de versificație, asonanța, aliterația).
 • planurile din structura textului liric: trecut/prezent, interior/exterior;
 • caracterul versurilor: descriptiv, reflexiv, confesiv etc.;
 • ipostazele eului liric: îndrăgostitul, artistul, contemplatorul, revoltatul etc.;
 • atmosfera creată de eul liric în poezie: tensionată, familiară, meditativă, apăsătoare etc;
 • specia literară în care se încadrează textul liric: pastel, doină etc..

Este necesar să folosim conectori care să evidențieze propria noatră părere, precum: în opinia mea, după părerea mea, consider, sunt de părere că, cred că etc.. mesaj mesaj

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

Exprimarea opiniei despre mesajul/semnificația unui text liric

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat