Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

completiva indirecta vox valachorum

Completiva indirectă. Aspecte generale

 

Completiva indirectă reprezintă propoziția secundară / subordonată care îndeplinește funcția sintactică de complement indirect, pe lângă un verb / locuțiune verbală, un adjectiv / locuțiune adjectivală, un adverb / locuțiune adverbială sau o interjecție din propoziția regentă; este corespondentul propozițional al funcției sintactice de complement indirect; dezvoltarea propozițională a funcției sintactice de complement indirect.

Abreviera acestei subordonate este „CI”.

Completiva indirectă răspunde întotdeauna la întrebarea: „CUI?”.

 

Termenii regenți:

  • verbe: Voi oferi sprijinul meu / cui îl va cere.
  • locuțiuni verbale: A dat mură în gură / cui a cerut detalii.
  • adjective: Această informație va fi utilă / cui se înscrie la masterat.
  • locuțiuni adjectivale: Exercițiul i se va părea floare la ureche / cui a citit.
  • adverbe: Te comporți asemenea / cui te-a instruit.
  • interjecții: Halal / cui îndrăznește așa ceva!

 

Elemente jonctive:

*se vor utiliza forme pronominale în cazul dativ:

  • pronume relative: cui, căruia, căreia, cărora:  Vom oferi sprijin / cărora îl vor solicita.
  • adjective pronominale relative: cărui, cărei, căror: Vom da fonduri / cărei companii îi va fi necesar.
  • pronume nehotărâte compuse cu „ori-”: oricui, oricăruia, oricăreia, oricărora: Puteți cere informații / oricăruia lucrează în firmă.
  • adjective pronominale nehotărâte compuse cu „ori-”: oricărui, oricărei, oricăror: Vom returna documentele / oricărei persoane le va cere.

 

*Atenție: pronumele și adjectivele pronominale relative  sau nehotărâte care introduc completiva indirectă, au un dublu rol. Pe lângă funcția de jonctiv în frază, acestea îndeplinesc și o funcție sintactică în cadrul propoziției introduse!

 

Topică:

 

De regulă, CI se poziționează după regenta sa, preluând comportamentul complementului indirect. Cu toate acestea, pentru a sublinia ideea / mesajul, CI se poate antepune regentei sale. Vezi exemplele de mai jos:

 

El va oferi sfaturi / oricui îi solocită.

Oricui îi solicită  / va oferi sfaturi.

 

Punctuația: Completiva indirectă nu se desparte prin virgulă de regenta sa. Singura excepție este atunci când CI este dublată printr-un complement indirect exprimat prin substantiv cu sens abstract / pronume în interiorul regentei. Această construcție se utilizează pentru a pune accent pe obiectul / persoana respectivă.

 

Cui va cere / îi vom oferi ajutor.

Cui va cere, / aceluia îi vom oferi ajutor.

 

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

„Întradevăr” sau „într-adevăr”? Care este varianta corectă?

„Mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

„Șchioapătă” sau „șchiopătează”? Cum conjugăm corect?

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat