Expresii latinești uzuale. Stabilește corespondentul

Expresii latinești uzuale. Stabilește corespondentul

În secțiunea de față am selectat câteva din cele mai uzuale expresii și locuțiuni latinești. Probabil ne întrebăm de ce mai avem nevoie de acestea… Răspunsul este cât se poate de simplu. Limba latină este „limba mamă” a limbii române și NU, limba latină NU a murit din timp ce limba noastră maternă este o continuare a ei. Îți sugerăm să citești ce ți-am pregătit și pe urmă să te testezi puțin pentru a vedea pe câte dintre ele le-ai reținut.

Lista expresiilor latinești uzuale se deschide aici:

• CUI PRODEST?= CUI FOLOSEŞTE?
• CURRICULUM VITAE= CURSUL VIEŢII (NOTĂ BIOGRAFICĂ)
• DE FACTO = DE FAPT
• DE IURE= DE DREPT
• DE JURE = POTRIVIT LEGII
• DURA LEX, SED LEX= LEGEA E ASPRĂ, DAR E LEGE
• ERRARE HUMANUM EST= A GREŞI E OMENEŞTE
• EX ABRUPTO= DINTR-O DATĂ
• EX AEQNO= LA EGALITATE
• EX CATHEDRA= DE LA CATEDRĂ
• EX LIBRIS MEIS= DIN CĂRŢILE MELE
• FESTINA LENTE= GRĂBEŞTE-TE ÎNCET
• GAUDEAMUS IGITUR= SĂ NE BUCURĂM, AŞADAR
• GROSSO MODO= ÎN LINII MARI, FĂRĂ A INTRA ÎN AMĂNUNTE
• HOMO HOMINI LUPUS= OMUL E LUP FAŢĂ DE OM
• HONORIS CAUSA= ÎN MOD ONORIFIC, PENTRU ONOARE
• IN EXTENSO= PE LARG
• IN EXTREMIS= ÎN ULTIMA CLIPĂ, SILIT DE ÎMPREJURĂRI
• IN MEMORIAM= ÎN MEMORIA
• IPSO FACTO= PRIN ÎNSUŞI FAPTUL ACESTA
• LAPSUS LINGUAE = NEATENȚIE ÎN VORBIRE, ÎNTREBUINȚAREA, DIN NEATENȚIE, A UNUI TERMEN IMPROPRIU ÎN LOCUL CELUI PROPRIU
• LAPSUS MEMORIAE = SCĂPARE DIN MEMORIE, NEPUTINȚA DE A-ȘI AMINTI PE LOC UN CUVÂNT, UN FAPT SAU UN NUME BINE ȘTIUT
• MAGNA CUM LAUDE= CU CELE MAI MARI ELOGII
• MEA CULPA= VINA MEA
• MEMONTO MORI= ADU-ŢI AMINTE CĂ VEI MURI
• MODUS DICENDI= FEL DE A SPUNE, MOD DE EXPRIMARE
• MODUS VIVENDI= MOD DE A TRĂI
• MUTATIS MUTANDIS = SCHIMBÂND CEEA CE ESTE DE SCHIMBAT
• MUTATIS MUTANDIS= SCHIMBÂND CEEA CE TREBUIE SCHIMBAT
• NOLENS, VOLENS= VRÂND, NEVRÂND
• NON MULTA, SED MULTUM= NU MULTE, DAR CEVA DE SEAMĂ
• NOTA BENE= IA SEAMA CU ATENŢIE
• NUDA VERITAS= ADEVĂRUL GOL-GOLUŢ
• O, SANCTA SIMPLICITAS!= O, SFÂNTĂ NAIVITATE!
• O, TEMPORA!O, MORES!= O, TIMP! O, MORAVURI!
• PERSONA (NON)GRATA = PERSOANĂ (IN)DEZIRABILĂ
• POST-SCRIPTUM= DUPĂ CE A FOST SCRISĂ (ADAOS LA O SCRISOARE), DUPĂ SEMNĂTURĂ
• PRIMUS INTER PARES= PRIMUL ÎNTRE CEI ASEMENEA
• PRO DOMO= PENTRU PROPRIA CAUZĂ
• PRO FORMA= DE FORMĂ
• PRO MEMORIA = PENTRU MEMORIE, (DESPRE UN DOCUMENT DIPLOMATIC) CARE CONȚINE EXPUNEREA UNOR FAPTE
• RARA AVIS= PASĂRE RARĂ
• RESTITUTIO IN INTEGRUM= RESTABILIREA TOTALĂ A SITUAŢIEI INIŢIALE
• SCRIPTA MANENT = SCRISUL RĂMÂNE
• SINE DIE= FĂRĂ O ZI HOTĂRÂTĂ, FĂRĂ UN TERMEN PRECIS
• SINE QUA NON= INDISPENSABIL, FĂRĂ DE CARE NU SE POATE
• STATU-QUO= ACEEAŞI SITUAŢIE
• STRICTO SENSU= ÎN SENS RESTRÂNS
• SUI GENERIS= ÎN FELUL LUI, SPECIAL
• TABULA RASA= TĂBLIŢĂ ŞTEARSĂ
• TALE QUALE= AŞA CUM E, ÎNTOCMAI
• UBI BENE, IBI PATRIA= UNDE E BINE, ACOLO E PATRIA
• VAE VICTIS!= VAI CELOR ÎNVINŞI!
• VENI, VIDI, VICI!= AM VENIT, AM VĂZUT, AM ÎNVINS! (SCRISOARE PRIN CARE CEZAR VESTEA SENATULUI ROMAN VICTORIA DE LA ZELA) – EXPRESIE A UNEI VICTORII FULGERĂTOARE
• VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT= VORBELE ZBOARĂ, CEEA CE ESTE SCRIS RĂMÂNE
• VOLENS NOLENS = VRÂND, NEVRÂND
• VOX POPULI, VOX DEI= GALSUL POPORULUI, GLASUL LUI DUMNEZEU

P.S.: Să știi că un bun cunoscător al limbii române ar aprecia foarte mult dacă ai insera pe alocuri în discursul tău formal câte o expresie ori o locuțiune latinească din cele de mai sus acolo unde își au locul.

 

Acum e timpul să vezi ce ai învățat. 🙂

 

Ai mai jos și alte materiale utile!

Identifică subordonatele (exerciții pentru Evaluarea Națională)

Marele test despre substantiv (50 de întrebări de recapitulare)

Ce funcție sintactică au cuvintele evidențiate? (test online)

Funcțiile sintactice ale pronumelui interogativ (test online)

Funcția sintactică a pronumelui personal (test de 30 de întrebări)

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

Follow pe Instagraminstagram vox valachorum

Cursul pentru Evaluarea Națională: aici

Expresii latinești uzuale. Stabilește corespondentul

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat