Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe

Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe

Există câteva reguli de despărțire a cuvintelor în silabe care ne ajută să ne ghidăm atunci când întâlnim situtuații care ne pun la încercare.

Despărțirea în silabe ne este utilă în analiza unui cuvânt din punct de vedere fonematic sau atunci când la capătul rândului nu mai există spațiul necesar pentru scrierea lui (o parte din acesta fiind nevoită să treacă pe rândul următor). Ea se mai utilizează și când dorim să scoatem în evidență un cuvânt, printr-o vorbire răspicată (A fost ex-tra-or-di-nar!).

 

  1. O consoană între două vocale (intervocalică) trece în silaba următoare:

Ex.: ca-să, pă-du-re, ma-să.

  • dacă înaintea consoanei sau după ea se află un diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba următoare: pâi-ne, cre-ioa-ne.
  • atunci când grupurile ch, gh sunt urmate de i sau e într-o silabă în care nu există vocală sunt considerate consoane: u-re-che, ve-ghe.
  • x (sunetul cs/gz) trece în silaba următoare atunci când se află între două vocale: e-xa-men, e-xem-plu, iar dacă este urmat de consoană rămâne în prima silabă: ex-cep-ție, ex-ca-va-tor.

 

2. Două consoane între două vocale: despărțirea se realizează între cele două consoane.

Ex.: munte, conte, activ.

Excepție fac bcdfghpt, v ca prime consoane, urmate de l sau r. În acestă situație, grupul de consoane nu se desparte.

Ex.: co-dru, pa-tru, co-vrig.

 

3. Trei sau mai multe consoane între două vocale: prima consoană rămâne în silaba anterioară, iar perechea celorlalte trece în silaba următoare.

Ex.: astru, monstru, construc-tor.

Grupurile de consoane: lptmpt,  nctncţ,  ncşndvrctrtfstm se despart după a doua consoană din grup.

Ex.: punctaj, jertfă, somptu-os.

 

4. Două vocale în hiat formează silabe diferite, deoarece o silabă poate avea o singură vocală.

Ex.: nouă, hiat, poe-zie.

 

5. Cuvintelele compuse se despart în silabe în funcție de cuvintele din care sunt alcătuite.

Ex.: tri-unghi, bu-nă-vo-in-ță.

Tot aici întră și compunerea cu sufixe și prefixe.

Ex.: ne-or-ga-ni-xat, re-fă-cut, dez-ră-dă-ci-nat.  cuvinte cuvinte

Despărțirea cuvintelor în silabe

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și:

Diftongul, triftongul și hiatul

Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat