Diftongul, triftongul și hiatul

diftongul, triftongul, hiatul

Avem nevoie și de puțină fonetică la examen. Din acest motiv ne vom concentra atenția asupra a ceea ce înseamnă diftong, triftong și hiat.

Diftonul, triftongul și hiatul reprezintă combinații de timbre vocalice (sunete vocalice). Pentru a putea vorbi de acestea trebuie să fim capabili să  despărțim cuvintele în silabe și să recunoaștem foarte bine vocalele, semivocalele și consoanele.

Diftongul presupune combinația a două timbre vocalice inegale, în care unul este vocală și celălalt este semivocală, rostite în aceiași silabă. Ei sunt clasificați în funcție de poziția pe care o ocupă vocala:

  • diftongi ascendenți/urcători – semivocala este la începutul diftongului: iarbă (diftongul ia, i-Sv, a-V), stea (diftongul ea, e-Sv, a-V), știucă (diftongul iu, i-SV, u-V);
  • diftongi descendenți/coborâtori – vocala este la începutul diftongului: flăcău (diftongul ău, ă-V, u-Sv), doină (diftongul oi, o-V, i-Sv), cuib (diftongul ui, u-V, i-Sv).

Observație: Simivocalele e și o pot forma doar diftongi ascendenți, i și u pot forma atât diftongi ascendenți, cât și diftongi descendenți.

Există situații în care se formează diftongi ca rezultat al învecinării a două cuvinte care aparțin aceleeași construcții sintactice, numiți diftongi sintactici: acestai, team, spunândui.

Triftongul presupune combinația a trei timbre vocalice (două semivocale și o vocală) în aceiași silabă. Există două tipuri:

  • triftongi progresivi (ascendenți) – Sv + Sv + V: creioane (triftongul ioa, i, o-Sv, a-V), pleoapă (triftongul eoa, e, o-Sv, a-V), duioasă (triftongul ioa, i, o-Sv, a-V);
  • triftongi centrați – Sv + V + Sv: leoaică (triftong eoa, o-Sv, a-V, i-Sv), voiau (triftongul iau, i-Sv, a-V, u-Sv), maiou (triftongul iou, i-Sv, o-V, u-Sv).

Hiatul (lat. hiatus – „fisură”) presupune întâlnirea în același cuvânt sau în cuvinte diferite (V + V) a două vocale care fac parte din silabe diferite. Hiatul implică rostirea cu o anumită pauză  între ele a două vocale alăturate. El poate fi construit din vocale identice sau din vocale diferite:

Hiatul format din vocale identice: a – a: supraalimentat, supraaglomerat, e – e: idee, neefectuat, i – i: viitor, ființă, o – o: alcool, zoologie; u – u: continuu, perpetuu.

Hiatul format din vocale diferite: a – e: aer, aeroport, o – e: poezie, boem, ă – u: căpcăun, păun, o -a:, coagula etc..

Observație: Nu există hiat dacă la stânga sau la dreapta tăieturii silabice se află un grup vocalic de tip diftong sau triftong. În exemplele următoare nu se identifică hiatul: vioară (diftongul oa, unde o-Sv și a-V), mieuna (ditongul iu, unde i-Sv și e-V), neaua (diftongul ea, unde e Sv și a-V și ua, unde u-Sv și a-V)

Diftongul, triftongul și hiatul

 

Link către canalul nImaostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și: triftongul 

Cum analizăm o frază? Exemple de fraze analizate

Test de antrenament propus de Vox Valachorum – conform noii programe (un examen compus din 60 de întrebări)

Rezolvare model de antrenament Evaluarea Națională (numărul 28)

Diftongul, triftongul și hiatul

Please Login to Comment.

Derulează în sus
Nume
Email
Loading

This will close in 0 seconds

error: Conținut protejat