Diftongul, triftongul și hiatul

diftongul, triftongul, hiatul

Avem nevoie și de puțină fonetică la examen. Din acest motiv ne vom concentra atenția asupra a ceea ce înseamnă diftong, triftong și hiat.

Diftonul, triftongul și hiatul reprezintă combinații de timbre vocalice (sunete vocalice). Pentru a putea vorbi de acestea trebuie să fim capabili să  despărțim cuvintele în silabe și să recunoaștem foarte bine vocalele, semivocalele și consoanele.

Diftongul presupune combinația a două timbre vocalice inegale, în care unul este vocală și celălalt este semivocală, rostite în aceiași silabă. Ei sunt clasificați în funcție de poziția pe care o ocupă vocala:

  • diftongi ascendenți/urcători – semivocala este la începutul diftongului: iarbă (diftongul ia, i-Sv, a-V), stea (diftongul ea, e-Sv, a-V), știucă (diftongul iu, i-SV, u-V);
  • diftongi descendenți/coborâtori – vocala este la începutul diftongului: flăcău (diftongul ău, ă-V, u-Sv), doină (diftongul oi, o-V, i-Sv), cuib (diftongul ui, u-V, i-Sv).

Observație: Simivocalele e și o pot forma doar diftongi ascendenți, i și u pot forma atât diftongi ascendenți, cât și diftongi descendenți.

Există situații în care se formează diftongi ca rezultat al învecinării a două cuvinte care aparțin aceleeași construcții sintactice, numiți diftongi sintactici: acestai, team, spunândui.

Triftongul presupune combinația a trei timbre vocalice (două semivocale și o vocală) în aceiași silabă. Există două tipuri:

  • triftongi progresivi (ascendenți) – Sv + Sv + V: creioane (triftongul ioa, i, o-Sv, a-V), pleoapă (triftongul eoa, e, o-Sv, a-V), duioasă (triftongul ioa, i, o-Sv, a-V);
  • triftongi centrați – Sv + V + Sv: leoaică (triftong eoa, o-Sv, a-V, i-Sv), voiau (triftongul iau, i-Sv, a-V, u-Sv), maiou (triftongul iou, i-Sv, o-V, u-Sv).

Hiatul (lat. hiatus – „fisură”) presupune întâlnirea în același cuvânt sau în cuvinte diferite (V + V) a două vocale care fac parte din silabe diferite. Hiatul implică rostirea cu o anumită pauză  între ele a două vocale alăturate. El poate fi construit din vocale identice sau din vocale diferite:

Hiatul format din vocale identice: a – a: supraalimentat, supraaglomerat, e – e: idee, neefectuat, i – i: viitor, ființă, o – o: alcool, zoologie; u – u: continuu, perpetuu.

Hiatul format din vocale diferite: a – e: aer, aeroport, o – e: poezie, boem, ă – u: căpcăun, păun, o -a:, coagula etc..

Observație: Nu există hiat dacă la stânga sau la dreapta tăieturii silabice se află un grup vocalic de tip diftong sau triftong. În exemplele următoare nu se identifică hiatul: vioară (diftongul oa, unde o-Sv și a-V), mieuna (ditongul iu, unde i-Sv și e-V), neaua (diftongul ea, unde e Sv și a-V și ua, unde u-Sv și a-V)

Diftongul, triftongul și hiatul

 

Link către canalul nImaostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și: triftongul 

Cum analizăm o frază? Exemple de fraze analizate

Test de antrenament propus de Vox Valachorum – conform noii programe (un examen compus din 60 de întrebări)

Rezolvare model de antrenament Evaluarea Națională (numărul 28)

Diftongul, triftongul și hiatul

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat