Mesajul textului: schemă de rezolvare pentru Evaluarea Națională (subiectul al II-lea)

sablon mesajul textului evaluarea nationala

Schemă de rezolvare a subiectului al II-lea pentru Evaluarea Națională: mesajul textului

 

 

Mesajul textului: o nouă cerință pentru subiectul al II-lea de la Evaluarea Națională. Odată cu publicarea modelului oficial din 1 noiembrie 2022, ne-am trezit cu un subiect al II-lea foarte diferit de cele date în testele de antrenament din anii trecuți. Cum vom aborda acest nou tip de compunere – mesajul textului la prima vedere?

Mai jos aveți cerința și baremul. În partea de jos a paginii am postat un model de șablon (scris și descărcabil) pentru cei care vor un punct de plecare. Modelul este orientativ și poate fi modificat / îmbunătățit. Nu este un plan complex de rezolvare, dar poate servi drept punct de plecare pentru mesajul textului. Sper să vă folosească!

 

 

 

Cerință:

Scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți mesajul/o semnificație a textului selectat din Călin (File din poveste) de Mihai Eminescu.

În redactarea textului:

 • vei preciza mesajul/o semnificație a textului, prin referire la temă;
 • vei prezenta două elemente componente ale peisajului;
 • vei interpreta două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație;
 • vei menționa o emoție exprimată/un sentiment exprimat în textul poetic, justificându-ți alegerea.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere. Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

 • conținutul compunerii – 12 puncte;
 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

Barem:

Conținutul compunerii – 12 puncte

– precizarea mesajului/a unei semnificații a textului 1 punct

– precizarea temei 1 punct

– câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două elemente componente ale peisajului 2 x 2 puncte = 4 puncte

 • câte 1 punct pentru precizarea oricăror două elemente componente – 2 x 1 punct = 2 puncte
 • câte 1 punct pentru prezentarea celor două elemente componente precizate (prezentare adecvată – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte

– câte 2 puncte pentru interpretarea oricăror două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație 2 x 2 puncte = 4 puncte

 • câte 1 punct pentru numirea celor două figuri de stil – 2 x 1 punct = 2 puncte
 • câte 1 punct pentru interpretarea oricăror două figuri de stil diferite (interpretare adecvată – 1 punct; încercare de interpretare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte

– menționarea oricărei emoții exprimate/a oricărui sentiment exprimat în textul poetic, cu justificarea alegerii făcute 2 puncte

 • menționarea oricărei emoții transmise/a oricărui sentiment transmis – 1 punct
 • justificarea alegerii făcute – 1 punct

 

Redactarea compunerii – 8 puncte

– marcarea corectă a paragrafelor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct – ortografia: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1 punct

– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1 punct – lizibilitatea 1 punct

 

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

semnul-exclamarii

Schemă de rezolvare a cerinței:

 

Mesajul textual reprezintă modalitatea prin care autorul i se adresează cititorului, constituind suma tuturor ideilor și percepțiilor auctoriale, transmise cititorului prin intermediul limbajului expresiv; cititorul este astfel purtat prin universul textual în căutarea semnificațiilor profunde ale textului, venind cu o percepție proprie asupra textului.

În textul / fragmentul extras din  ………,  de ………………………, mesajul este……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Din punct de vedere tematic, textul / fragmentul pune în lumină………………………………………………………….. ,(cum?) prin……………………………………………………………………… .

Peisajul …….. (tipul de peisaj descris; de ex. silvestru, campestru, vernal, estival, autumnal, hibernal etc.) creează / generează o atmosferă ………. (de ex. feerică / de basm / sumbră / solemnă / romantică etc.), impresionând cititorul prin intensitatea emoțiilor / sentimentelor transmise.

Un element semnificativ al peisajului ……..  este………. . În viziunea autorului ……….. (elementul semnificativ al peisajului) ocupă un rol ……. în……., fiind descris / comparat cu / asemănat cu, grație………….

Un alt element component al peisajului, relavant pentru semnificația sa este……… .  Imaginea …………. (elementului semnificativ al peisajului) semnifică / simbolizează / indică………… ; intensitatea emoțiilor transmise este, astfel, amplificată.

Expresivitatea limbajului este potențată de prezența a numeroase mijloace de expresivitate artistice. Prin intermediul acestor artificii stilistice, poetul accentuează / subliniază ……….. (mesajul textului).

Prin ………… (o figură de stil; de ex. personificare, metaforă, epitet, comparație etc.), este scos /scoasă în evideță………………………… . Asocierea  / Asemnănarea …….. cu ………… are rolul de a amplifica / sublinia / nuanța …………. .

O altă figură de stil relevantă pentru mesajul textual este…………… (o figură de stil; de ex. personificare, metaforă, epitet, comparație etc.). Prin intermediul acestei ……. se creionează o puternică imagine ……..(vizuală, auditivă, olfactivă, dinamică etc.). Semntimentul de …….. (ex. iubire, admirație, dispreț etc.) este scos în evidență / pus în lumină, fiind intensificat prin intermediul acestei asocieri atipice.

Sentimentul / Emoția care gravitează deasupra întregului discurs poetic este …….. . Atitudinea poetului față de…….., susținută de frecvența mijloacelor artistice accentuează acest sentiment / această emoție.

În concluzie, consider că  textul / fragmentul extras din textul …….. scris de ……. evidențiază ………… (mesajul poetic). Atât prin intermediul elementelor peisagistice, cât și prin ocurența mijloacelor de expresivitate, autorul reușește să impresioneze cititorul, trezind un puternic sentiment de ……….. .

Descarcă șablon mesajul textului Evaluarea Națională limba și literatura română

 

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

 

 

 

Mesajul textului: schemă de rezolvare pentru Evaluarea Națională (subiectul al II-lea)

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat