Caracterizarea personajului literar

caracterizarea personajului literar vox valachorum

Personajul literar. Caracterizare

 

Personajul literar reprezintă o instanță / o entitate prezentă în textul literar (narativ sau dramatic), produs al imaginației auctoriale (a autorului) care ia parte la acțiune și prin intermediul căruia, autorul își transmite propriile gânduri, emoții, idei către cititor.

Ce înseamnă caracterizarea de personaj?

 

Caracterizarea personajului este un tip de compunere (eseu) care are la bază textul literar și care tratează trăsăturile morale și fizice ale unui personaj: de la statut social (și/sau profesional), la mentalitate, atidudini, comportament și la felul în care acest personaj se integrează in galeria de personaje a textului (sau fragmentului de text, după caz)

 

Întrucât vorbim totuși despre o compunere (text argumentativ), sunt necesare aceleași elemente:

 • introducere (ipoteză),
 • conținut
 • încheiere (concluzie).

 

În prima parte a compunerii, acea a ipotezei (introducerii), trebuie stabilite câteva repere generale:

 • Definiția personajului literar, ca introducere: personajul literar reprezintă o instanță a textului narativ (sau dramatic) creată de autor, antrenată într-o acțiune și prin intermediul căruia autorul transmite emoții, mesaje, concepții proprii cititorului.
 • Tipul de personaj în funcție de participarea sa la acțiune: principal, secundar, episodic, figurant (dacă este cazul)
 • Tipul de personaj, în funcție de numărul membrilor (individual: o singură persoană, colectiv: mai multe persoane – de exemplu: armata, clasa, echipa
 • Tipul de personaj în raport cu realitate: real, fantastic.
 • În anumite opere ( cum sunt basmele), personajele pot fi: pozitive sau negative, în funcție de valorile lor morale;
 • În funcție de complexitatea lor personajele pot fi: plate (prezintă, de regulă, o trăsătură dominantă) sau rotunde (sunt mai complexe, prezentând un spectru mai larg de caracteristici)

 

Tot în această primă parte, se vor menționa și mijloacele caracterizării personajului:

 1. Caracterizarea directă: care se poate realiza de către autor, de către celelalte personaje, sau putem discuta despre autocaracterizare (când personajul însuși se va descrie pe sine)
 2. Caracterizarea indirectă: care reiese din faptele personajului analizat, din comportamentul său, din atitudine, gânduri sau chiar din numele acestuia (onomastică)

*în textele dramatice, caracterizarea indirectă se poate realiza prin indicațiile scenice (didascalii)

 

Cuprinsul compunerii se realizează din următoarele elemente:

 

 • Trebuie nuanțat, pe de-o parte, portretul fizic (cu exemple din text) și pe de altă parte portretul moral (care, de regulă, este mai amplu prezentat)
 • Se vor extrage câteva caracteristici ale personajului (în funcție de cerință) și se vor demonstra prin exemple pertinente din textul-suport (este necesară specificarea mijloacelor de caracterizare utilizate pentru exprimarea acestora): fie prin citat, mai ales dacă discutăm despre caracterizarea directă, fie prin parafrazare (referire la anumite acțiuni, episoade relevante, din care putem deduce anumite caracteristici ale personajului).

 

În încheiere, trebuie menționate:
 • Relația dintre narator și personajul analizat (uneori cele două se pot suprapune);
 • Semnificația personajului în opera literară aleasă;
 • Verosimilitatea personajului (capacitatea acestuia de a se include sau nu în realitatea propriu-zisă);
 • Formularea unei opinii pertinente, pe baza textului dat și a caracteristicilor deja discutate;

 

Verifică-ți cunoștințele, parcurgând mini-testul nostru de 15 întrebări. Obține cât mai mult! Succes!

Caracterizarea personajului

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

 

 

 

Caracterizarea personajului literar

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat