Rezolvarea testului 3 de antrenament pentru Evaluarea Națională (9 mai 2022)

Testul 3 de antrenament en 2022

Vom încărca aici rezolvarea testului 3 de antrenament pentru Evaluarea Națională (publicat în 9 mai 2022)

 

 

Materialul îl veți găsi și aici(click pentru descărcare) și haideți să ne apucăm de treabă!

 

 

Textele și cerințele testului le regăsești mai jos!

Textul 1

Pe o noapte-ntunecoasă,
Pe o mare furtunoasă,
Trece-un vas necunoscut.
Care geniu îl conduce
Printr-a mărilor năluce
Către malul nevăzut?
Valul vine cu urgie
Din întinderea pustie
Ca un duşman tăinuit.
El s-aruncă să înece
Vasul gingaş care trece
C-un lung gemet obosit!
Nu e stea, nu e nici lună!
Vântul suflă, cerul tună,
Apa saltă clocotind,
Şi în neagra depărtare
De lumină nicio zare
Nu se vede strălucind!
Călătorii, visând moarte,
Sub asprimea relei soarte
Au plecat frunţile lor.
Înlăuntru toţi grămadă
Ei s-aşteaptă a fi pradă
Unui val omorâtor,
Căci sub crâncena rafală
Munţi de spumă dau năvală
Peste podul răsturnat,
Şi-n a mării crunte larguri
Arunc pânze şi catarguri,
Tot ce vântul a dărâmat!
Un om singur se zăreşte
Şi la moarte nu gândeşte
În acel minut cumplit.
Lupta vasului e mare,
Iar pilotu-n nepăsare
Stă la cârmă neclintit,
Şi-n furtuna-ngrozitoare
Mâna lui mântuitoare
Poartă cârma până-n zori,
Când limanul vesel pare
Îmbătând de fermecare
Pe sărmanii călători.
Iată vasul în ferire!
Călătorii cu grăbire
Sar pe malul înverzit.
Viaţa lor este scăpată;
Ei se duc! dar cine cată
La pilotul* ostenit?

Vasile Alecsandri, Pilotul

*liman – mal
*nălucă – fantomă, vedenie
*pilot – persoană calificată care manevrează cârma unei nave (mai ales în regiunile în care navigația este dificilă)

 

Textul 2

Aviația românească a apărut pe la 1910-1911 prin mintea și efortul a trei bărbați: Aurel Vlaicu,
Mihail Cerkez și George Valentin Bibescu. […]
Cei trei nu au colaborat pentru a crea – cu mijloacele modeste ale fiecăruia – ceva solid; dimpotrivă,
s-au concurat. Faptul este explicabil: erau trei oameni încăpățânați și fiecare își dorea să fie el cel care
pune bazele locomoției aeriene. Clienți erau însă puțini… […]
La început, Aurel Vlaicu părea a fi marele câștigător. Sosise la București în toamna anului 1909,
venind de la Binținți, satul natal de lângă Orăștie. Cu ajutorul lui Octavian Goga, devenit un poet respectat
în Vechiul Regat, a fost primit în lumea bună. Avea calitățile pe care chiar și musafirii zilnici ai cafenelelor –
cusurgii de felul lor – le idealizau: era inteligent, harnic și cinstit. În plus, era transilvănean. Destul de
repede a obținut promisiunea guvernului că va fi sprijinit să realizeze un avion. […] Urma să fie primul
aparat de zbor construit în România.
Vlaicu și echipa pe care și-a format-o au muncit la aeroplan vreo șase luni. La începutul verii anului
1910 au început testele pe dealul Cotrocenilor. […] La 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu a zburat și a intrat în
istorie. Data a rămas memorabilă […]. Altceva însă, legat de trecutul lui Vlaicu, este important pentru cartea
de față. Sora lui, Valeria, zburase deja!
Se întâmpla cu un an în urmă, pe izlazul de lângă satul transilvănean Binținți, lipit de apa Mureșului.
Aurel – căruia cei din familie îi spuneau Orel – avea douăzeci și șapte de ani și era inginer mecanic.
Absolvise, în 1908, cursurile Universității Tehnice din München și se angajase la uzina de automobile Opel
din Rüsselsheim. Ar fi putut avea acolo o carieră strălucită, destul de repede remarcându-se prin câteva
invenții care au îmbunătățit performanțele motoarelor. Era însă obsedat de zbor și era convins că îi poate
concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale. Era un entuziast, dar îi lipsea
pragmatismul*. Pur și simplu a pierdut din vedere faptul că tatăl său, Dumitru Vlaicu, se înglodase în datorii
la o bancă din Orăștie pentru ca fiul să-și poată face studiile în străinătate. Speranța bătrânului că Orel va
achita creditul s-a năruit când el a venit acasă și l-a anunțat că nu mai pleacă până când „nu va da gata
mașina de zburat”.
Cu ajutorul lui Ion, fratele său, a meșterit un planor din lemn, lung de unsprezece metri. Bineînțeles,
pasărea – cum îl numeau sătenii, în lipsa unui cuvânt mai sofisticat – a stârnit senzație. Plini de mândrie,
frații Vlaicu au scos mașinăria la marginea satului pentru încercări, în văzul tuturor. Pentru a o ridica, era
nevoie ca aceasta să prindă mai întâi viteză. Neavând motor, au legat-o cu funii și mai mulți tineri (mai
târziu au apelat la cai) au alergat, trăgând-o după ei. A fost un succes, planorul ridicându-se la vreo
douăzeci de metri. Iar Valeria, care avea cam cinci ani, a asistat la aceste zboruri…
Mult mai târziu, când Valeria Vlaicu avea aproape șapte decenii, harnicul jurnalist și autor de cărți de
aviație, V. Firoiu, a mers în satul ei și a înregistrat pe bandă magnetică povestea:
„… într-o zi am ajuns, plângând și zbenguindu-mă, chiar lângă fratele meu, badea Orel,
și l-am rugat să mă lase să zbor și eu. El m-a prins cu amândouă mâinile și, înălțându-mă
până la fața sa, m-a sărutat și m-a așezat pe scăunelul din mijlocul trupului păsării. […] M-a
legat fedeleș, să nu cad cumva, mi-a strâns băsmăluța, înnodându-i capetele sub bărbie […].
Și s-au pus pe alergat flăcăii, iar eu, zgâlțâită, m-am simțit de parcă m-aș fi aflat într-o luntre
pe apa Mureșului. Pluteam. Jos îi vedeam pe ai mei mici, așa cum nu-i mai văzusem niciodată
până atunci! Eram pe deasupra pomilor și mă legăna pasărea aceea, în fuga ei fără picioare,
și fără ca măcar să dea din aripile pe care le ținea întinse fără clintire… Apoi am văzut că se
apropie iarba și… gata, iar o zdruncinătură zdravănă și m-am simțit trasă pe roți…
A venit în goană badea Orel și m-a dezlegat, m-a sărutat și m-a întrebat de mi-a fost frică
cumva. Eu i-am răspuns că de ce să-mi fi fost teamă? Iar el, punându-mă din nou, m-a mai
întrebat: dar tu ce ai simțit, Valerică, acolo sus, în văzduh?
— D-apăi, m-a dăinat*, bade Orele!, i-am răspuns eu, râzând, că era bine… Dar eu mai
vreau, mai vreau sus, că-i bine acolo!, am strigat.”
Sorin Turturică, Aviatoarele României
*pragmatism – atitudine a celui care se adaptează la orice situație, care ia în considerație (numai) eficacitatea, utilitatea practică
*a se dăina –a se balansa, a se legăna

Subiectul I

A.

1. Notează, din textul 1, două cuvinte din câmpul lexical al mării. 2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
În timpul furtunii, comandantul vasului se află
a) înăuntru, alături de pasageri.
b) la cârmă, conducând vaporul.
c) pe catarg, înălțând pânzele.
d) pe punte, coborând pânzele.
2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Dumitru Vlaicu a făcut un împrumut la bancă pentru
a) construcția mașinii de zburat.
b) încercările de zbor de la București.
c) plecarea lui Ion în Germania.
d) studiile lui Aurel în străinătate.
2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Testele cu planorul realizat de frații Vlaicu au loc
a) la marginea orașului München.
b) pe câmpul de la Rüsselsheim.
c) pe câmpul de lângă Binținți.
d) pe dealul Cotrocenilor.
2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

Călătorii pe de vas sunt înspăimântaţi de furtună.
Vasul ajunge la mal spre dimineaţă.
Călătorii îi mulțumesc pilotului că i-a adus teferi la destinație.
Construcția aeroplanului a durat aproximativ șase luni.
Înainte de a inventa „pasărea”, Aurel Vlaicu a adus îmbunătățiri automobilelor.
Povestea Valeriei Vlaicu este înregistrată în 17 iunie 1910.

6. Transcrie două figuri de stil din primele două strofe, precizând felul lor. 6 puncte

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între textul „Pilotul”
de Vasile Alecsandri și fragmentul extras din „Aviatoarele României” de Sorin Turturică. 6 puncte

8. Cum reacționează oamenii când văd lucruri noi? Prezintă-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte,
valorificând textul 2.

9. Asociază textul „Pilotul” de Vasile Alecsandri cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură
suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte
o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

B

 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Conțin diftong toate cuvintele din seria:
a) „asprimea”, „automobil”.
b) „căruia”, „picioare”.
c) „târziu”, „studiile”.
d) „tocmai”, „beneficiul”.
2 puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține doar diminutive este:
a) „aripile”, „gingaș”.
b) „copila”, „flăcăii”.
c) „încăpățânați”, „mici”.
d) „scăunelul”, „băsmăluța”.
. 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sensul structurii subliniate în secvența „l-a anunțat că nu mai pleacă până când «nu va da gata mașina
de zburat»” este:
a) nu va finaliza.
b) nu va impresiona.
c) nu va îmbunătăți.
d) nu va înjumătăți.
2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Există relație de polisemie între cuvintele subliniate în ambele secvențe din seria:
a) „dau năvală/Peste podul răsturnat”; în podul casei sunt cărțile bunicii.
b) „ar fi putut avea acolo o carieră strălucită”; din carieră se scoate marmură.
c) „m-a întrebat de mi-a fost frică”; „i-am răspuns că de ce să-mi fi fost teamă”.
d) „a înregistrat pe bandă magnetică povestea”; banda infractorilor a fost prinsă.
2 puncte

5. Selectează substantivele din fragmentul următor, precizând cazul în care se află: „Avea calitățile pe care chiar
și musafirii zilnici ai cafenelelor […] le idealizau: era inteligent, harnic și cinstit.” 6 puncte

6. Transcrie propozițiile din următoarea frază, precizând felul lor: „Era însă obsedat de zbor și era convins că
îi poate concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale”. 6 puncte

7. Alcătuiește un enunț asertiv, în care substantivul „vapor” să aibă funcția de circumstanțial de loc (a) și un
enunț imperativ, în care substantivul „pilot” să aibă funcția sintactică de complement indirect (b). 6 puncte

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mesajul adresat unui tată, cu forma
corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
Tu ____________ (a veni, condițional-optativ, prezent, negativ) în mijlocul ___________ (noapte)
________________(a fi, conjunctiv, prezent, persoana a II-a) prezent la primele zboruri ______________
(fiică, genitiv) tale, de care toți suntem foarte ___________________ (mândru, masculin)?

 

 

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)

Crezi că studiile sunt importante sau este suficient talentul pentru a avea succes?
Scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus prin două argumente, valorificând textul 2 și experiența personală/de lectură.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în
cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea o veți regăsi în acest material video – cu explicațiile necesare

 

 

Rezolvarea testului 15 de antrenament (subiectul I, A) pentru Evaluarea Națională (31 mai 2021)

Rezolvarea testului 13 de antrenament (subiectul I, A) pentru Evaluarea Națională (24 mai 2021)

Rezolvarea testului 14 de antrenament (subiectul I, A) pentru Evaluarea Națională (31 mai 2021)

Rezolvarea testului 1 de antrenament pentru Evaluarea Națională (18 aprilie 2022)

Rezolvarea testului 2 de antrenament pentru Evaluarea Națională (2 mai 2022)

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

Follow pe Instagram instagram vox valachorum

Manualul digital Vox Valachorum: aici

 

Dacă ți-au plăcut testele de antrenament, te-ar putea interesa și:

Rezolvarea testului 10 de antrenament (subiectul I, A) pentru Evaluarea Națională (17 mai 2021)

Rezolvarea testului 10 de antrenament (subiectul I, B) pentru Evaluarea Națională (17 mai 2021)

Punctul ca semn de punctuație și ortografie (.)

Autori români: locul natal al celor mai importanți scriitori (15 întrebări)

Pseudonime literare: recunoști numele real al autorului?

Cum se numesc locuitorii din…? Test de 25 de întrebări cu demonime

Care este forma corectă a cuvântului din imagine? (test online de 30 de întrebări)

 

Rezolvarea testului 3 de antrenament pentru Evaluarea Națională (9 mai 2022)

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat