Rezolvare test 12 de antrenament pentru Bacalaureat (31 mai 2021): Subiectul IA.

test

Îți oferim, în acest articol, o propunere de rezolvare a subiectului IA,  din testul de antrenament pentru Bacalaureat, publicat în data de 31 mai 2021 la limba și literatura română. Aici va fi încărcat materialul!

Descarcă testul de aici:

 

Subiectul I

 

 

Aveam abia șapte ani când tatăl meu, după mari străduințe, intra în stăpânirea completă a moșiei străbunemde la Văcărești, pe care, până atunci, o împărțise cu frații și surorile sale. Din vechea reședință de la Văcărești nu mai exista nimic, în afară de un mic pavilion în care locuiseră administratorii. Rugii* și porumbul înconjurau ruinele conacului boieresc unde își petrecuseră viața străbunii noștri. Deasupra tuturor plutea legenda – o taină a măririi și a
morții –, tristă și dulce faimă ce nu va părăsi niciodată aceste venerate locuri. […]
Am sosit la Văcărești într-o seară de primăvară. […] Sora mea bătea din palme; eu însă, gravă, priveam fericită în jur, copleșită de emoție și de oboseală – biet copil-poet ce suferea de pe urma hurducăielilor, dar care simțea o speranță fără nume și o durere fără pricină, asemenea acelor lacuri ce apar câteodată primăvara pe neașteptate în urma furtunilor de la noi. […]
Pentru a-i reda grădinii înfățișarea de altădată, căci acum acolo își disputau locul cu îndârjire ovăzul și porumbul, crescând la întâmplare printre grămezi de cărămizi – vestigii ale vechiului conac –, s-a hotărât să se aducă un om priceput, folosit la parcurile regale, care să traseze și în grădina noastră câteva alei și să indice amplasarea boschetelor și arborilor pe care tatăl meu dorea să-i planteze. Ambiția noastră nu țintea decât ca decoratorul grădinilor princiare să ne ajute atât cât îi ceream.
Abia împlinisem șapte ani, dar ghiceam deja în acel om, în acel grădinar necunoscut, fără voia lui, un destin, mai bine zis un mesager. Deci, într-o dimineață, omul sosește și, declarând că este grăbit, începe de îndată să traseze cu nisip pe iarbă linii drepte; apar apoi sforicele întinse pe borne făcute din pietre. […]
Grădina deveni un parc în miniatură, cu savante și complicate meandre, iar omul ce povestea frumos se legase atât de tare de lucrul lui, încât voia să-l ducă până la capăt. El rămase la Văcărești mai bine de o jumătate de an, timp în care anumite perioade ne părăsea pentru a merge să se ocupe de terenurile Curții, dar revenea statornic până în ziua când, asemenea Demiurgului, găsi că opera sa era bună și o dărui naturii ce trebuia să o facă să înflorească și să crească, devenind romanticul peisaj de pe coline, în care a visat și a clocotit tinerețea mea.
Parcă o văd, vremea aceea, ca un curcubeu, un curcubeu mereu tremurător: roșul însemnând acea febră care dintotdeauna mi-a învâlvorat dorința de a ști și a simți; albastrul – acele melancolii selenare care, de pe la doisprezece ani, mă atrăgeau pe aleile întunecoase de sub copaci; trandafiriul era forța vioiciunii, râsul meu ce se pierdea spre marginile pădurii care, de pe prispa casei, se vedea unindu-și frunzișul; în depărtare – profilul violet al Carpaților care,
uneori, în după-amiezile de vară, se împurpura ori se albăstrea ciudat. Sub lumina de argint, acești Carpați păreau atât de clari și diafani, încât mă miram că nu-i aud slobozind, pe aripi de vânt, spre câmpie, un clinchet de cristal abia lovit.
Și în curcubeul acela, marginea de culoarea șofranului* voia a defini graba mea de a stăpâni pentru totdeauna comorile închise în cărți, de a pătrunde înțelesul medaliilor cu tulburătoare efigii* în care dormeau secole învăluite în patina lor…

Elena Văcărescu, Ani de copilărie, în vol. Memorii


*rug – tulpină a unor plante, mur, măceș

*șofran – plantă din care se extrage o substanță aromatică de culoare galbenă
*efigie – reprezentare în relief, pe monede, medalii etc. a chipului unui personaj important

 

A.

Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1.  Indică sensul din text al secvenței își petrecuseră viața.

Răspuns propus: Sensul din text al secvenței „își petrecuseră viața” este de „a locui”.

2. Menționează două sarcini atribuite grădinarului de către noii proprietari ai moșiei, utilizând informaţiile din textul dat.

Răspuns: Sarcinile atribuite grădinarului, conform textului-suport, erau de: a trasa în grădină câteva alei și de a indica amplasarea arborilor și a boschetelor.

3. Precizează o stare trăită de autoare în momentul sosirii la Văcărești, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.

Răspun propus: În momentul venirii la Văcărești, autoarea era emoționată. O secvență semnificativă pentru a justifica această afirmație este: „eu însă, gravă, priveam fericită în jur, copleșită de emoție și de oboseală”.

4. Explică motivul pentru care grădinarul își întrerupe uneori activitatea la moșia Văcărești.

Răspuns propus: Grădinarul își întrerupea uneori activitatea la moșia Văcărești, deoarece lucra și la Curte: „ne părăsea pentru a merge să se ocupe de terenurile Curții, dar revenea statornic până în ziua când, asemenea Demiurgului, găsi că opera sa era bună”.

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autoarei la vârsta copilăriei, aşa cum reiese din ultimul paragraf al textului dat.

 

Una dintre trăsăturile autoarei la vârsta copilăriei, așa cum reiese din utlimul paragraf al textuui dat, este curiozitatea și interesul pentru lectură. La acea vârstă fragedă, autoarea își manifesta interesul pentru a afla cât mai multe lucruri din cărți. O secvență relevantă pentru a ilustra această trăsătură este: „graba mea de a stăpâni pentru totdeauna comorile închise în cărți”.

 

 

 

 

semnul-exclamarii

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

Follow pe Instagram instagram vox valachorum

Manualul digital Vox Valachorum: aici

 

 

Dacă ți-a plăcut rezolvarea testului de antrenament, te-ar putea interesa și:

Punctul ca semn de punctuație și ortografie (.)

Autori români: locul natal al celor mai importanți scriitori (15 întrebări)

Pseudonime literare: recunoști numele real al autorului?

Cum se numesc locuitorii din…? Test de 25 de întrebări cu demonime

Care este forma corectă a cuvântului din imagine? (test online de 30 de întrebări)

Rezolvarea testului de antrenament pentru Evaluarea Națională (1 martie, 2021)

 

Rezolvare test 12 de antrenament pentru Bacalaureat (31 mai 2021): Subiectul IA.

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat