Rezolvare simulare BAC (limba și literatura română) Ilfov 2023

Rezolvare simulare BAC (limba și literatura română) Ilfov 2023 redactează

În acest articol vei găsi posibilă rezolvare pentru simularea (subiectul I, A) ce s-a dat în Ilfov anul acesta. Rezolvă de unul singur subiectul și corectează-te mai apoi, utilizând informațiile atașate mai jos.

SIMULARE ILFOV, 2023

 

SUBIECTUL I (50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:
Admirația și dragostea mea pentru Delavrancea sunt vechi. Eram în clasa a treia gimnazială în Folticeni – sunt mulți ani de atuncea, nici nu vreau să mai număr – când, într-un mare proces la curtea cu juri, s-a anunțat că vine Delavrancea. […] A venit, a văzut și-a biruit. Pe urmă, tot în Folticeni l-am mai văzut, venind la prieteni ai săi în vacanțele vechi, în tovărășia lui Vlahuță.
Ne despărțeau douăzeci și doi de ani. Am ajuns însă cu timpul să mă apropii de el. Avea pentru mine un sentiment de frate mai mare, dispus să ocrotească și să sprijine în mine ceea ce era comun în noi – dragostea de trecut, de popor și de poezia populară. Glasul lui Delavrancea s-a ridicat întâi pentru mine când am fost propus – încă înainte de Primul Război Mondial – membru corespondent al Academiei.
În vremea războiului m-am apropiat și mai mult de el. Ne-am întâlnit în Iașii refugiului și-l vedeam zilnic la redacția gazetei România. Pentru noi toți cei care eram adunați în redacția României, Delavrancea era „nenea Barbu”. Îl întâmpinam cu bucurie către ceasul amiezii când venea să ne ceară ultimele vești de pe câmpul de război.
Chiar din primele zile ale acestei tovărășii, în care el aducea un suflet încă tânăr, ne făgădui colaborarea; și se ținu de cuvânt. Ultimele lui vorbe scrise au apărut în coloanele României. Nu vă cer altă plată, băieți, mi-a spus el zâmbind, decât o păreche de bocanci pentru pribegia mea. Sfârșitul călătoriei lui însă nu era îndepărtat; și bocancii aceia au fost cei din urmă. Era împovărat de griji și de veștile rele ale acelor zile dramatice. Găsea o mângâiere în dragostea și prietenia celor mai tineri decât el, care, în chip
absurd, nu vedeau înainte decât o primăvară de biruință. Eram îmbrăcat în uniforma de ofițer și eram conducătorul gazetei. Delavrancea mă prindea totdeauna cu o poreclă afabilă: „căpitane Mihai”, cu un accent de bunătate, care a rămas viu în mine și acum după zece ani de la plecarea lui dintre noi.
Aici, în Iașii pribegiei și ai unirii, Delavrancea și-a înclinat capul lui în aureola albă. Ca după o năprasnică trudă a întristării a îngenunchiat și și-a dat obștescul sfârșit. A fost pentru noi toți o grea lovitură. Căci îl văzusem o zi, două înainte; ș-acuma dintr-odată plutea spre ostrovul morții. L-am petrecut la Eternitatea și l-am încredințat țărânei, care-i mama noastră a tuturor. În fiecare an, când cântă cucul într-o primăvară nouă, unii dintre prietinii rămași în Iași ne ducem să vedem locul înverzit cu merișor și înflorit albastru. Acolo am îngropat ceea ce a fost, mai ales, o inimă.

Mihail Sadoveanu, Amintiri despre Delavrancea

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței a rămas viu în mine. 6 puncte

Sensul secvențeia rămas viu în mineeste „a fost păstrat în suflet”, „a perpetuat în amintire”.

 

2. Menționează modul în care Delavrancea i se adresează lui Sadoveanu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Barbu Ștefănescu Delavrancea i se adresează lui Mihail Sadoveanu cu apelativul „căpitane Mihai”.

 

3. Precizează ce distincție a obținut Sadoveanu cu sprijinul lui Delavrancea, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

Sadoveanu obține distincția de membru corespondent al Academiei, așa cum reiese din secvența: „Glasul lui Delavrancea sa ridicat întâi pentru mine când am fost propus – încă înainte de Primul Război Mondial – membru corespondent al Academiei.”

 

4. Explică motivul pentru care redactorii gazetei România suferă la moartea lui Delavrancea. 6 puncte

Redactorii gazetei au suferit, deoarece se simțeau toți apropiați de Barbu Ștefănescu Delavrancea în ciuda vârstei lui înaintate; Delavrancea avea un spirit tineresc și entuziasm; toți îl văzuseră în zilele dinainte și nu se așteptau la asemenea pierdere. Prin comemorarea anuală a scriitorului se ilustrează respectul care s-a păstrat chiar și după decesul acestuia.

 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Delavrancea, așa cum rezultă din textul dat. 6 puncte

O trăsătură dominantă a scriitorului este spiritul tânăr, întrucât a dovedit prietenie față de cei apropiați lui până la moarte. Tocmai Sadoveanu mărturisește direct că: „el aducea un suflet încă tânăr” printre corespondenții lor. Toți îl întâmpinau cu mare drag chiar dacă le era superior, era o persoană deschisă și caldă.

 

Tot pe site-ul nostru vei găsi și continuarea rezolvării acestei simulări (Ilfov, 2023).

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

Perfect simplu sau mai-mult-ca-perfect? Alege forma corectă!

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

„A digera” sau „a degera”? Care este forma corectă?

„Findcă” sau „fiindcă”? Cum este corect în limba română?

„De vină” sau „devină”? Cum scriem corect?

Rezolvare simulare BAC (limba și literatura română) Ilfov 2023

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat