Genul liric: mesajul textului literar. Cum rezolvăm o astfel de cerință?

mesajul textului liric - vox valachorum sablon/model de rezolvare

Despre mesajul unei opere literare vom discuta în cele ce urmează. Prin urmare, vom propune un model de rezolvare (un șablon) care să ne ajute să redactăm compunerile care au drept cerință analiza mesajului unui text liric. Firește că posibilitățile de rezolvare pot fi diverse, iar acest model nu se pretinde a fi unică modalitate de abordare; este necesar totuși un astfel de șablon, care are grijă să satisfacă riguros cerințele examenului național. Mulțumiri domnului Cristea care a colaborat și de data aceasta cu informații valoroase.

Mesajul unei opere literare reprezintă împletirea ideilor, a sentimentelor și a semnificațiilor exprimate cu ajutorul mijloacelor artistice, prin care scriitorul își invită cititorul să pătrundă dincolo de țesătura textuală a operei sale, în căutarea sensurilor ascunse.

Opera literară ,,X” de Y este o creație lirică, care are ca temă (ex. natura, surprinsă odată cu venirea primăverii).

În opinia mea mesajul desprins din acest text este acela că… (care este ideea textului?)

În primul rând, mesajul este sugerat de conținutul de idei al textului liric. Poetul se simte (cum? din ce cauză?- exemplu de citat, de unde reiese această atitudine). Eul liric se află în ipostază (care?) și își face simțită prezența la nivelul textului printr-o serie de indici morfologici (mărci lexico-gramaticale), precum verbele la persoana I ,,exemple”, pronumele și adjectivele pronominale de persoana I ,,exemple”, fiind un lirism de tip confesiv/adresativ, întrucât poetul ne îndeamnă să reflectăm la… (la ce?)

În al doilea rând, perspectiva poetului reiese din atitudinea eului liric, care oferă o cheie de interpretare în ceea ce privește mesajul textului liric ,,exemplu de vers”. Implicându-se afectiv, sentimentele sunt de (identificarea sentimentelor), deoarece (din ce cauză?). 

Pe deasupra, modul în care poetul își transmite trăirile este inedit, mai ales că la nivelul textului, se regăsesc mărci ale afectivității (a nu se confunda cu mărcile eului liric!), (identificarea acestora: punctele de suspensie, interogațiile, exclamațiile, substantivele în vocativ, diminutivele + comentate).

De asemenea, limbajul artistic are un rol important în relevarea mesajului textului, întrucât poetul are menirea de a impresiona prin autenticitatea resurselor expresive folosite.

Astfel, (se comentează cât mai multe figuri de stil/imagini artistice)

În concluzie, consider că opera literară ,,X” de Y pune în lumină ideea că (care idee?)

relatia

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

Genul liric: mesajul textului literar. Cum rezolvăm o astfel de cerință?

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat