Prepoziția și locuțiunea prepozițională

Prepoziția și locuțiunea prepozițională

Următoare lecție va avea titlu PREPOZIȚIA ȘI LOCUȚIUNEA PREPOZIȚIONALĂ. Noua gramatică aduce câteva schimbări celei tradiționale, așa că trebuie să ne adaptăm ei. Haideți să vedem ce modificări au apărut.

Mai întâi să definim prepoziția!

Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă care leagă un atribut, un complement sau un circumstanțial de cuvântul determinat.

Clasificare:

  • prepoziții simple, când sunt alcătuite dintr-un singur termen (la, în, pe etc.);
  • prepoziții compuse, când sunt alcătuite din doi sau mai mulți termeni (pe lângă, de la, pe la etc.).

 

Unele prepoziții sunt purtătoare de sens, exprimând informați legate de loc (sub, lângă, spre, în etc.) sau de timp (după), iar altele au numai rol de legătură (de, pe, la, a). Aceeaşi prepoziție are sens în anumite contexte (Pixul a căzut pe podea.) ori poate fi lipsită de sens în alte contexte (Îl îndrăgesc pe Mihai.).

Locuțiunea prepozițională este grupul de cuvinte cu sens unitar care se comportă ca o prepoziție.

Locuțiunile prepoziționale nu trebuie confundate cu îmbinările libere de cuvinte, care au tendința de a deveni locuțiuni, dar care, permițând asocierea cu un atribut, dovedesc slaba coeziune a grupului (din cauza, din pricina, în scopul, cu scopul etc.). De asemenea, nu trebuie confundate locuțiunile prepoziționale cu grupurile de cuvinte care conțin adverbe (aproape de.., departe de…) îndeplinind funcție sintactică separat: Locuiesc alături de un muzeu. In exemplul dat, există două circumstanțiale de loc, alături şi de un muzeu.

Prepozițiile şi locuțiunile prepoziționale cer în limba română cazurile:

  • ACUZATIV, majoritatea prepozițiilor (cu, din, de, la, prin, peste etc.) şi locuțiunile prepoziționale care au ca ultim termen o prepoziție de acuzativ (față de, în loc de, în afară de etc.);
  • GENITIV, prepozițiile asupra, contra şi cele provenite din adverbe prin articulare (deasupra, dedesubtul, înaintea, înăuntrul etc.) şi locuțiuni prepoziționale ca în fața, în spatele, în mijlocul, în urma, în jurul, în preajma etc.;
  • DATIV, prepozițiile datorită, mulțumită (provenite din participii), grație (provenită din substantiv).

ATENȚIE! Prepozițiile asemena, aidoma, conform, contrar, potrivit NU mai sunt considerate prepoziții specifice cazului DATIV. Singurele rămase sunt cele trei amintite mai sus.

Într-o enumerare de substantive în cazul genitiv cerute de o prepoziție sau de o locuțiune prepozițională, articolul genitival apare înaintea fiecărui termen: Subiectul s-a centrat asupra câinilor şi a pisicilor. In felul acesta, prepozițiile care cer genitivul se pot deosebi de cele care cer dativul.

 

Dacă vrei să știi mai mult…

Unele gramatici consideră că prepoziții precum până la, de pe, de la, de pe lângă etc. nu sunt prepoziții compuse, ci grupări de prepoziții simple, pentru că elementele componente pot funcționa independent cu aceeași valoare, deosebindu-se de prepoziți compuse ca de către, de-a.  Dar, pentru simplificare, în manualele școlare se consideră că și aceste prepoziții sunt compuse.

Prepozițiile care au numai rol de legătură (numite prepoziții funcționale) devin marcă de caz:

  • pe, când marchează complementul direct (Îl caut pe Andrei.);
  • la, când indică dativul la substantivele însoțite de un cuvânt cu formă invariabilă (Ofer pixuri la trei elevi.);
  • a, când indică genitivul la substantivele însoțite de un cuvânt cu formă invariabilă (Concluzia a trei elevi ne-a fascinat.).

De asemenea, prepoziția de este o prepoziție funcțională în structuri ca: un kilogram de pere, ascultare de cântece, pod de lemn, revistă citită de studenți.

Prepozițiile purtătoare de sens (numite prepoziții lexicale) pot avea mai multe sensuri. De pildă, prepoziția înaintea poate exprima locul (S-a așezat înaintea Mariei.) sau timpul (A venit înaintea Mariei.).

Prepoziția contra are un regim dublu. Cere, cel mai adesea, genitivul, dar în anumite contexte poate cere acuzativul. Este folosită cu acuzativul când este urmată de numeral (Luptă trei contra patru.), când apare în limbaj comercial (Am oferit cartea contra cost.), sportiv (Aleargă contra cronometru.), juridic (Cauza de pe rol este tată contra fiu.).

Prepozițiile şi locuțiunile prepoziționale folosite, de regulă, cu genitivul cer, de fapt, dativul când se află înaintea cliticelor pronumelor personale: Mihai luptă împotriva-mi. In juru-i se află flori.

Cuvintele asemenea, aidoma, aşijderea, conform, contrar, potrivit sunt adverbe şi nu sunt încadrate în clasa prepoziților: Cântă asemenea profesorului. (asemenea este adverb cu funcția de circumstanțial de mod şi profesorului, complement indirect care determină adverbul).

 

„În ceea ce privesc” sau „în ceea ce privește”?

Există grupări de cuvinte care tind să devină locuțiuni prepoziționale, dar care nu au încă statut de acest fel şi care pun probleme de utilizare. În gruparea în ceea ce priveşte, verbul nu se acordă. Muncitorii sunt interesați în ceea ce priveşte creşterile salariale.

 

„Din punct de vedere” sau „din punctul de vedere”?

Gruparea din punct de vedere apare înainte de un adjectiv (Din punct de vedere ştiințific, lucrarea este greșită.) şi gruparea din punctul de vedere apare înaintea unui substantiv (Din punctul de vedere al profesorului, meriți nota zece.)

 

Știm acum ce înseamnă „prepoziția”?

Evaluează-te!

 

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

Follow pe Instagram instagram vox valachorum

Cursurile noastre pentru Evaluare și Bac: aici

 

Ți-a plăcut articolul nostru? Vezi și:

“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga: particularități de construcție ale unui text poetic interbelic

Expresii și locuțiuni cu termenul „șarpe” + quiz

Subiectul 2 pentru Bacalaureat (test grilă de 15 întrebări)

„Plumb” de George Bacovia: 25 de întrebări

 

Prepoziția și locuțiunea prepozițională

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat