Caracterizarea personajului la Evaluarea Națională

caracterizarea personajului literar vox valachorum

Caracterizarea personajului (Evaluarea Națională)

 

 

Cum arată cerința?

Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să îl / o  caracterizezi pe ________, personajul din textul 1. În redactarea caracterizării, vei avea în vedere:

− precizarea a două date de identificare a personajului (nume, vârstă, ocupație, origine, portret fizic etc.);
− numirea a două trăsături morale ale personajului;
− ilustrarea a două mijloace de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată;
− corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus

 

 

 

Personajul literar reprezintă o instanță / o entitate prezentă în textul literar (narativ sau dramatic), produs al imaginației auctoriale (a autorului) care ia parte la acțiune și prin intermediul căreia, autorul își transmite propriile gânduri, emoții, idei către cititor.

 

 

Ai nevoie de un pachet complet cu toate materialele necesare recapitulării pentru examen? Vox Valachorum îți pune la dispoziție, începând de anul acesta, Pachetul Teoretic pentru E.N.. Aici regăsești toate conținuturile necesare pregătirii tale:

-lecții teoretice cu exemple

-lecții video (peste 10 ore de înregistrări)

-teste interactive (peste 70 de astfel de materiale, menite să te ajute cu recapitulare)

-teste de antrenament cu barem (concepute de noi, în conformitate cu programa actuală)

-fișe de lucru printabile (concepute în conformitate cu cerințele de la examen)

-scheme pentru compuneri cu modele de lucru

În total: peste 250 de capitole cu informații utile și modele de lucru pentru pregătirea ta. Mai multe detalii găsești pe linkul de mai jos:

 

🔗Pachetul Teoretic pentru Evaluarea Națională

 

 

Ce înseamnă caracterizarea de personaj?

 

Caracterizarea personajului este un tip de compunere (eseu) care are la bază textul literar și care tratează trăsăturile morale și fizice ale unui personaj: de la statut social (și/sau profesional), la mentalitate, atidudini, comportament și la felul în care acest personaj se integrează in galeria de personaje a textului (sau fragmentului de text, după caz)

 

Întrucât vorbim totuși despre o compunere cu catacteri științific, sunt necesare aceleași elemente:

 • introducere (ipoteză),
 • conținut
 • încheiere (concluzie).

 

În prima parte a compunerii, acea a ipotezei (introducerii), trebuie stabilite câteva repere generale:

 • Definiția personajului literar, ca introducere: personajul literar reprezintă o instanță a textului narativ (sau dramatic) creată de autor, antrenată într-o acțiune și prin intermediul căruia autorul transmite emoții, mesaje, concepții proprii cititorului.
 • Tipul de personaj în funcție de participarea sa la acțiune: principal, secundar, episodic, figurant (dacă este cazul)
 • Tipul de personaj, în funcție de numărul membrilor (individual: o singură persoană, colectiv: mai multe persoane – de exemplu: armata, clasa, echipa
 • Tipul de personaj în raport cu realitate: real, fantastic.
 • În anumite opere ( cum sunt basmele), personajele pot fi: pozitive sau negative, în funcție de valorile lor morale;
 • În funcție de complexitatea lor personajele pot fi: plate (prezintă, de regulă, o trăsătură dominantă) sau rotunde (sunt mai complexe, prezentând un spectru mai larg de caracteristici)
 • Datele de identificare: informații generale ce țin de context (elemente de portret fizic, onomastică, statut social etc.)

 

Tot în această primă parte, se vor menționa și mijloacele caracterizării personajului:

 1. Caracterizarea directă: care se poate realiza de către autor, de către celelalte personaje, sau putem discuta despre autocaracterizare (când personajul însuși se va descrie pe sine)
 2. Caracterizarea indirectă: care reiese din faptele personajului analizat, din comportamentul său, din atitudine, gânduri sau chiar din numele acestuia (onomastică)

*în textele dramatice, caracterizarea indirectă se poate realiza prin indicațiile scenice (didascalii)

 

Cuprinsul compunerii se realizează din următoarele elemente:

 

 • Aici se menționează caracteristicele predominante ale personajului + mijloacele de caracterizare utilizate
 • Se vor extrage câteva caracteristici ale personajului (în funcție de cerință) și se vor demonstra prin exemple pertinente din textul-suport (este necesară specificarea mijloacelor de caracterizare utilizate pentru exprimarea acestora): fie prin citat, mai ales dacă discutăm despre caracterizarea directă, fie prin parafrazare (referire la anumite acțiuni, episoade relevante, din care putem deduce anumite caracteristici ale personajului).

 

În încheiere, trebuie menționate:

 • Relația dintre narator și personajul analizat (uneori cele două se pot suprapune);
 • Semnificația personajului în opera literară aleasă;
 • Formularea unei opinii pertinente, pe baza textului dat și a caracteristicilor deja discutate;
 • Foarte important: corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului caracterizat.

 

Verifică-ți cunoștințele, parcurgând mini-testul nostru de 15 întrebări. Obține cât mai mult! Succes!

Caracterizarea personajului

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

 

 

 

Caracterizarea personajului la Evaluarea Națională

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat