Mesajul unui text liric: Evaluarea Națională (subiectul al II-lea)

mesajul unui text liric evaluarea nationala vox valachorum

Mesajul unui text liric (Subiectul al II-lea, Evaluarea Națională)

 

 

Mesajul unui text liric: o cerință care dă adesea emoții elevilor de clasa a opta; textul liric este, de multe ori, mai greu de descifrat, presupunând o analiză mai amănunțită. Întrebări precum: „Cum să interpretăm figurile de stil?”, „Cum să identificăm mesajul?”, „Câte cuvinte ar trebui să scriem pentru a lua punctaj maxim?”, „Dacă eu înțeleg altceva din poezie și voi fi depunctat?” ne sunt adresea adresate pe pagina de Facebook. Vom încarca, în acest articol, să venim cu câteva repere (câteva puncte de plecare) care să faciliteze redactarea unei astfel de compuneri. Ideile oferite de noi nu pretind a fi de neînlocuit, desigur. Rolul lor este să ajute elevul să își structureze, largo sensu, compunerea. Sperăm să vă fie de folos acest demers!

 

 

Mai jos aveți cerința și baremul. În partea de jos a paginii am postat un model de șablon (scris și descărcabil) pentru cei care vor un punct de plecare. Modelul este orientativ și poate fi modificat / îmbunătățit. Nu este un plan complex de rezolvare, dar poate servi drept punct de plecare pentru mesajul textului. Sper să vă folosească!

 

 

Iată cum arată cerința:

Cerință:

Scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți mesajul/o semnificație a textului selectat din __________ de ____________.

În redactarea textului:

 • vei preciza mesajul/o semnificație a textului, prin referire la temă;
 • vei prezenta două elemente componente ale peisajului;
 • vei interpreta două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație;
 • vei menționa o emoție exprimată/un sentiment exprimat în textul poetic, justificându-ți alegerea.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere. Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

 • conținutul compunerii – 12 puncte;
 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

Barem:

Conținutul compunerii – 12 puncte

– precizarea mesajului/a unei semnificații a textului 1 punct

– precizarea temei 1 punct

– câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două elemente componente ale peisajului 2 x 2 puncte = 4 puncte

 • câte 1 punct pentru precizarea oricăror două elemente componente – 2 x 1 punct = 2 puncte
 • câte 1 punct pentru prezentarea celor două elemente componente precizate (prezentare adecvată – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte

– câte 2 puncte pentru interpretarea oricăror două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație 2 x 2 puncte = 4 puncte

 • câte 1 punct pentru numirea celor două figuri de stil – 2 x 1 punct = 2 puncte
 • câte 1 punct pentru interpretarea oricăror două figuri de stil diferite (interpretare adecvată – 1 punct; încercare de interpretare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte

– menționarea oricărei emoții exprimate/a oricărui sentiment exprimat în textul poetic, cu justificarea alegerii făcute 2 puncte

 • menționarea oricărei emoții transmise/a oricărui sentiment transmis – 1 punct
 • justificarea alegerii făcute – 1 punct

 

Redactarea compunerii – 8 puncte

– marcarea corectă a paragrafelor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct

– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct – ortografia: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1 punct

– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1 punct – lizibilitatea 1 punct

 

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

semnul-exclamarii

Mai jos îți propunem câteva repere / puncte de plecare pe care le poți utiliza în compunerea ta! Aceasta nu trebuie reprodusă cuvânt cu cuvânt, scopul său fiind unul pur orientativ. Nu încurajăm șabloanele, ci încercăm să oferim o mână de ajutor, acolo unde considerăm că ar fi necesară.

 

Mesajul textual reprezintă modalitatea prin care autorul i se adresează cititorului, constituind suma tuturor ideilor și percepțiilor auctoriale, transmise cititorului prin intermediul limbajului expresiv; cititorul este astfel purtat prin universul textual în căutarea semnificațiilor profunde ale textului, venind cu o percepție proprie asupra textului.

În textul / fragmentul extras din  ………,  de ………………………, mesajul este……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Din punct de vedere tematic, textul / fragmentul pune în lumină………………………………………………………….. ,(cum?) prin……………………………………………………………………… .

Peisajul …….. (tipul de peisaj descris; de ex. silvestru, campestru, vernal, estival, autumnal, hibernal etc.) creează / generează o atmosferă ………. (de ex. feerică / de basm / sumbră / solemnă / romantică etc.), impresionând cititorul prin intensitatea emoțiilor / sentimentelor transmise.

Un element semnificativ al peisajului ……..  este………. . În viziunea autorului ……….. (elementul semnificativ al peisajului) ocupă un rol ……. în……., fiind descris / comparat cu / asemănat cu, grație……………. .

Un alt element component al peisajului, relavant pentru semnificația sa este……… .  Imaginea …………. (elementului semnificativ al peisajului) semnifică / simbolizează / indică………… ; intensitatea emoțiilor transmise este, astfel, amplificată.

Expresivitatea limbajului este potențată de prezența a numeroase mijloace de expresivitate artistice. Prin intermediul acestor artificii stilistice, poetul accentuează / subliniază ……….. (mesajul textului).

Prin ………… (o figură de stil; de ex. personificare, metaforă, epitet, comparație etc.), este scos /scoasă în evideță………………………… . Asocierea  / Asemnănarea …….. cu ………… are rolul de a amplifica / sublinia / nuanța …………. .

O altă figură de stil relevantă pentru mesajul textual este…………… (o figură de stil; de ex. personificare, metaforă, epitet, comparație etc.). Prin intermediul acestei ……. se creionează o puternică imagine ……..(vizuală, auditivă, olfactivă, dinamică etc.). Semntimentul de …….. (ex. iubire, admirație, dispreț etc.) este scos în evidență / pus în lumină, fiind intensificat prin intermediul acestei asocieri atipice.

Sentimentul / Emoția care gravitează deasupra întregului discurs poetic este …….. . Atitudinea poetului față de…….., susținută de frecvența mijloacelor artistice accentuează acest sentiment / această emoție.

În concluzie,  textul / fragmentul extras din textul …….. scris de ……. evidențiază ………… (mesajul poetic). Atât prin intermediul elementelor peisagistice, cât și prin ocurența mijloacelor de expresivitate, autorul reușește să impresioneze cititorul, trezind un puternic sentiment de ……….. .

Descarcă șablon mesajul unui text liric Evaluarea Națională limba și literatura română

 

 

Aprecierea ta înseamnă un plus de motivație pentru noi! 

              

Încearcă și cursurile noastre! 

Alte sugestii pentru tine:

„Respectos” sau „respectuos”? Cum ne exprimăm corect?

Moduri și timpuri verbale: exerciții (30 de cerințe)

Atribut sau apoziție (test grilă de 30 de întrebări)

Test online: AT, CD, CI și CP (propoziții necircumstanțiale)

Simulare (II) 2023 Vox Valachorum (11 martie 2023)

Completiva indirectă: definiție, termeni regenți, jonctive, topică și punctuație

 

 

 

Mesajul unui text liric: Evaluarea Națională (subiectul al II-lea)

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat