Funcțiile sintactice ale numeralului

functiile sintactice ale numeralului vox valachorum

În acest articol, vom vorbi despre funcțiile sintactice ale numeralului (împărțite, desigur, după valorile morfologice ale acestuia); înainte să discutăm despre comportamentul său sintactic, va fi nevoie, evident, de o trecere în revistă a tipurilor de numeral și a valorilor pe care acesta le poate avea. Să vedem care sunt funcțiile sintactice ale numeralului, așadar.

functiile sintactice ale numeralului

functiile sintactice ale numeralului

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr (în diferite forme) sau ordinea elementelor prin numărare. În funcție de comportamentul său, acesta poate avea diferite valori (substantivală, adjectivală, adverbială)

*după noile modificări, vorbim și despre cea pronominală.

 

Vom face o scurtă recapitulare a acestor valori, după care vom discuta și despre funcțiile sintactice:

 1. Numeralul cardinal (propriu-zis): indică numărul obiectelor sau exprimă numeric o cantitate. El poate fi simplu (zero, unu, doi, trei etc..) sau compus (unsprezece, duăzeci, patruzeci și șapte etc..). El poate avea valoare substantivală (atunci când înlocuiește un substantiv și se comportă ca acesta): “Doi au venit la școală” sau adjectivală (atunci când determină un substantiv cu care se acordă): “Doi elevi au venit la școală”.
 2. Numeralul colectiv: exprimă gruparea (printr-un număr) a două sau mai multe obiecte: amândoi, ambii/ambele/ tustrei/tuspatru/ câteșicinci. Are valoare substantivală și adjectivală, asemenea cardinalului propriu-zis.
 3. Numeralul distributiv: exprimă repartizarea numerică a obiectelor și se formează dintr-un numeral cardinal precedat de morfemul “câte”. Poate avea valoare adjectivală: “Câte doi copii vin la școală” sau adverbială: “Vin câte doi”.
 4. Numeralul multiplicativ: arată în ce proporție crește o cantitate. Se va forma din numeralele cardinale, de asemenea. Se formează din: “în” + numeral + “it” (întreit, împătrit, înzecit, înmiit etc..). Poate avea valoare adjectivală: “Valoare însutită” sau adjverbială “Câștigă însutit”. Aici vom include și formele: dublu, triplu, cvadruplu, cvintuplu etc..
 5. Numeralul fracționar: denumește o fracție și exprimă ideea unei părți dintr-un întreg. Are mai multe moduri de formare: unu pe trei, unu supra trei, o treime, două pătrimi, un sfert, o jumătate. Acesta poate avea doar valoare substantivală: “Jumătate s-au întors acasă”
 6. Numeralul adverbial: indică de câte ori se repetă o acțiune sau de câte ori se manifestă o însușire. Se formează din numeral cardinal + “dată” (pentru un element) și “de” + numeral cardinal +“ori” (pentru mai multe elemente): o dată, de două ori, de zece ori, de o mie de ori etc. . Are doar valoare adverbială: “Se mișcă de două ori mai bine” / “Este de două ori mai frumoasă”.
 7. Numeralul ordinal: exprimă ordinea prin numărare și se compune din al/a + numeral cardinal + lea/a: al doilea/ a doua, al zecelea/a zecea. Mai există formele unice: primul / întâiul sau secundul

*Adesea, numeralul poate fi precedat de articolul demonstrativ-adjectival (cel/cea/cei/cele): Cei doi s-au întors / Cei doi băieți s-au întors.

*În genitiv și dativ, datorită formelor limitate, se pot folosi prepozițiile “a” (pentru genitiv) și “la” (pentru dativ) ca excepții. “Reușitele a doi dintre ei” / “Am dat la doi studenți note bune”

functiile sintactice ale numeralului

functiile sintactice ale numeralului

Funcțiile sintactice ale numeralului

functiile sintactice ale numeralului

Pentru valoarea adjectivală

Întotdeauna când numeralul are valoare adjectivală, acesta va îndeplini funcția de atribut adjectival, indiferent de cazul în care se află. (numeralul cardinal, colectiv, distributiv, multiplicativ, ordinal)

Două fete se întorceau de la școală.

Ai de ales între cele două exerciții.

Câte doi copii alergau prin parc.

Al zecelea concurent s-a prezentat chiar bine.

 

Pentru valoarea adverbială

De data aceasta, vorbim despre numeralul multiplicativ și despre cel adverbial. Când vor avea această valoare, ele vor îndeplini funcția de complement circumstanțial de mod (cu sens cantitativă, evident).

Vine de două ori.

Câștigă însutit / triplu.

 

Pentru valoarea substantivală

Aici se califică numeralul cardinal propriu-zis, numeralul colectiv, cel distributiv, fracționar și numeralul ordinal. Funcțiile sintactice ale numeralului  în această situație sunt aceleași cu ale substantivului și ale pronumelui (după noile reglementări, această valoare se va numi “pronominală”)

 1. Nominativ
  • Subiect: Doar jumătate s-au întors. / Amândoi au avut ceva de făcut.
  • Nume predicativ: Ea este a doua.
  • Atribut apozițional: Elena, a treia din concurs, a fost chiar talentată.

*Aici discutăm și despre o apoziție fără virgulă (doar în nominativ): Tramvaiul trei nu trece pe aici.

 

 1. Acuzativ
  • Nume predicativ: Ești exact ca a doua.
  • Atribut apozițional: L-am cunoscut pe Mihai, pe primul.
  • Atribut substantival prepozițional: Vestea de la cei doi m-a speriat.
  • Complement direct: Cunoști măcar un sfert dintre ei?
  • Complement indirect (prepozițional): Mă gândeam inițial la două treimi din profit.
  • Complement circumstanțial de loc: Ne vedem la cei doi.
  • Complement circumstanțial de timp: Voi veni după al doilea.
  • Complement circumstanțial de mod: Te comporți exact ca primul.
  • Complement circumstanțial de cauză: Nu mai vreau o tură; mi-e rău de la prima.
  • Complement circumstanțial de scop: Facem asta pentru amândoi.
 2. Genitiv
  • Nume predicativ: Aceasta este a primului.
  • Atribut apozițional: Am cunoscut intențiile lor, ale amândurora.
  • Atribut substantival genitival: Casa celor doi este chiar frumoasă. / Notele a doi dintre ei m-au impresionat.
  • Atribut substantival prepozițional: Eșecul din cauza celor doi a fost unul imens.
  • Complement indirect (prepozițional): Teroarea se va așterne asupra amândurora.
  • Complement circumstanțial de loc: Ne vedem în spatele celor cinci.
  • Complement circumstanțial de timp: Ajungi înaintea primului?
  • Complement circumstanțial de cauză: Din pricina a șapte dintre ei, a fost nevoie de o intervenție.
  • Complement circumstanțial de scop: Ne pregătim în vederea celor trei: acele probe sunt cele mai importante.
 3. Dativ
  • Nume predicativ: Ești asemenea primului.
  • Atribut apozițional: Le-am dat asta studenților câștigători, adică la doi.
  • Atribut substantival datival: Ea este șefă celor doi.
  • Atribut substantival prepozițional: Reușita datorită celor patru ne-a adus multe beneficii.
  • Complement indirect: Le-ai amintit asta celor trei?
  • Complement circumstanțial de mod: Te miști asemenea celor zece din fața ta.
  • Complement circumstanțial de cauză: Datorită unui sfert dintre voi, am reușit să avem randament.

Să rezolvăm și acest quiz despre funcțiile sintactice ale numeralului 🙂 !

Numeralul: aspecte generale

 

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

functiile sintactice ale numeralului

Vezi și:

Cum analizăm o frază? Pași simpli, pe înțelesul tuturor!

Simulare Evaluare Națională online: 60 de întrebări adaptate la noua programă.

Rezolvare model de antrenament Evaluarea Națională (numărul 30)

Rezolvare model de antrenament Evaluarea Națională (numărul 29)

Predicativa (PR): Lecție video explicativă

Adverbele predicative

 

Funcțiile sintactice ale numeralului

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat