Diatezele verbelor: activă, reflexivă și pasivă

Diatezele verbului

Atunci când discutăm despre verb este nevoie să amintim și de diatezele lui. Să vedem ce înțelegem prin diateze și care sunt acestea.

Diatezele verbelor reprezintă fomele pe care le ia această parte de vorbire (flexibilă) pentru a exprima relația dintre acțiune și subiectul gramatical (cel care acționează). Diatezele sunt în număr de trei în limba română și anume: diateza activă, diateza reflexivă și diateza pasivă.

 

Vom realiza o clasificare a acestora bazată pe explicații și exemple:

Diateza activă – arată că acținea este făcută de subiectul gramatical, care poate să fie sau să nu fie exprimat în propoziție.

Studenții învață pentru exemenul la literatură. (studenții – subiectul care efectuează acțiunea de „a învăța”)

Învață pentru exemenul de literatură. (subiect neexprimat – „ei” efectuează acțiunea de „a învăța”)

 

Diateza reflexivă – acțiunea este făcută de subiectul gramatical și tot el o suferă. Ea se formează pornind de la diateza activă la care se adaugă pronumele reflexiv în dativ sau acuzativ. Pronumele folosite în acest scop nu au funcție sintactică, ci rămân doar semne gramaticale ale acestui tip de diateză.

Mă gândesc și acum la întâmplarea de zilele trecute. („eu” fac acțiunea de „a gândi” și tot eu o sufăr)

Dar aici trebuie făcută o observație. Atenție, la această diateză pot apărea numai verbe însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite de pronume personale. Cu alte cuvinte, nu orice verb însoțit de pronume reflexiv este la diateza reflexivă.

Pentru a ne verifica este nevoie să înlocuim forma verbului cu pronume personale. Dacă forma rămâne neschimbată atunci înseamnă că el nu este verb reflexiv, ci verb activ pronominal. De exemplu, în cazul construcției „mă spăl” se poate realiza substituiția cu un alt pronume personal: „il spăl”, „te spăl”, deci el nu este reflexiv. Dar în cazul următor: „mă gândesc” nu este posibilă o astfel de înlocuire, deci este reflexiv.

Reflexivul poate fi:

  • Dinamic – exprimă o acțiune cu participare intensă a subiectului: a-și aminti, a se apuca, a-și închipui etc.: Și-a amintit unde a ascuns comoara.
  • Impersonal – subiectul neexprimat; nu este important cine face acțiunea, contează că ea are loc: Se spune că e sănătos să faci sport.

Excluzându-le pe cele despre care am discutat mai putem să aveam de-a face cu alte câteva verbe active pronominale, grupate astfel:

  • verbe pronominale obiective (subiectul face acțiunea și tot el o suferă): a se spăla, a se trezi, a se îmbrăca etc.;
  • verbe pronominale reciproce (acțiune săvârșită de cel puțin două persoane, iar acțiunea se răsfânge reciproc): a se iubi, a se certa, a se întâlni etc.
  • verbe pronominale posesive – construiesc pronume posesiv în dativ (subiectul este posesor al obiectului verbului): a-și scoate (papucii), a-și ajuta (fratele), a-și murdări (rochia) etc.

 

Diateza pasivă – subiectul gramatical stă în cazul nominativ și suferă acțiunea făcută de altcineva.

Acest tip de diateză se formează dintr-un verb auxiliar (a fi) și participiul verbului de conjugat.

Bătrânii trebuie să fie respectați. („bătrânii” – subiect care trebuie să fie respectați de ceilalți, de persoanle din jur)

În cele mai multe cazuri verbele la diateza pasivă sunt însoțite de un complement de agent, care arată cine face acțiunea (de către cineva). Adăugarea lui este o bună metodă de a distinge diateza activă de cea pasivă. Acesta este întotdeauna în cazul acuzativ.

Odată ce un verb este utilizat la diateza pasivă, el devine intranzitiv; prin urmare, prezența unui complement direct într-o astfel de propoziție este imposibilă: complmentul de agent și complementul direct nu pot coexista într-o propoziție niciodată!

Frunzele sunt suflate de vânt. („sunt” -vb. auxiliar a fi, alături de prticipiul „suflate”, de  vânt – complement de agent)

 

Înainte de a stabili diatezele la care se află un verb este de dorit să avem o imagine de ansamblu asupra tuturor cazurile posibile și să citim cu atenție enunțul propus. Uneori considerăm că lucrurile sunt simple fără a lua în calcul toate variantele în care verbul se poate manifesta. Așa că, multă concetrare! diatezediateze 

Diatezele verbelor

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Încearcă și:

Substantivul: definiție, clasificări (+quiz online)

Diatezele verbelor: activă, reflexivă și pasivă

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat