Bacalaureat – proba la limba și literatura română. La ce ora va începe?

Bacalaureat - proba scrisă la română

Bacalaureatul începe cu proba scrisă la limba și literatura română, care va avea loc pe data de 22 iunie, începând cu ora 9:00. Mnisterul Educației vine cu noi detalii organizatorice referitoare la modul de desfășurarea al acestuia.

Elevii din clasa a XII-a vor avea la dispoziție trei ore (9:00 -12:00) pentru rezolvarea subiectului, urmând ca rezultatele să fie afișate pe data de 30 iunie 2020, până la ora 12.00. Una dintre regulile prevăzute este să utilizeze în scris cerneală sau pastă de culoare albastră. bac

Aranjarea în săli se va face în ordine alfabetică, pe clase. Elevii vor fi supravegheați de minimum un asistent care are altă specializare decât Limba și literatura română. El va explica regulile și modul de desfășurare propriu-zisă a examenului. Fiecare elev va primi câte o foaie de hârtie tipizată pe care vor fi trecute cu majuscule datele personale, iar mai apoi sigilată. Pe lângă colile tipizate vor primi ciorne (câte le sunt necesare).

După primirea subiectelor elevii nu vor mai avea dreptul să între sau să părăseasca sala decât dacă predau lucrarea. Părăsirea temporală a sălii se poate face în cazuri speciale, atunci când unul dintre elevi se simte rău, dar doar însoțit de un asistent.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat este necesar ca elevul să aibă echivalate/susținute examenele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare examen, iar media probelor scrise să fie minimum 6.

Corectarea greșelilor se va realiza prin trasarea unei linii orizonatle peste cuvântul/rândul/paragraful greșit. Elevii vor avea ca timp de lucru 180 de minute, iar ultimii trei elevi vor rămâne în sală până când va fi predată ultima lucrare.

Interdicții:

  • telefoane mobile,
  • căști audio,
  • mijloace electronice de calcul sau de comunicare,
  • ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete,
  • manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare,
  • notițe, însemnări, rezumate, ciorne,
  • lucrări ale altor candidați sau orice tip de document ce ar putea fi folosit pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii care încalcă interdicțiile enumerate mai sus vor fi dați afară din examen, indiferent dacă au reușit să utilizeze materialele interzise sau nu. Ei nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni de examen. Elevii pot să susțină examenul de Bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Examenul va fi înregistrat audio-video, iar înregistrălile vor fi verificate prin sondaj.

Se va face media notelor obținute în cadrul acestui examen (cele trei probe scrise). La corectarea lucrărilor vor participa doi profesori care analizează și notează fiecare lucrare în parte. Dacă se stabilesc mari diferențe de punctaj (cel mult 1 punct) între cele două corectări, atunci se caulculează media aritmetică cu două zecimale a celor două note oferite de corectori.

Dacă diferența dintre notele oferite de corectori este mai mare de 1 punct se procedează astfel:

-președintele comisiei numește alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;

– președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

bac

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și:

Calendarul Bacalaureat 2020

Bacalaureat – proba la limba și literatura română. La ce ora va începe?

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat