Evaluarea Națională: Ghidul tău interactiv

Evaluarea Națională: Ghidul tău interactiv
Categorii: Fără categorie
Informații despre curs
Curriculum
Despre curs

Ghidul tău complet pentru Evaluarea Națională la limba și literatura română!

   

Accesează acest curs și bucură-te de o experiență inedită:

  -materiale teoretice complexe, bine explicate, cu multe exemple -conținut video de înaltă calitate (1080p FullHD) -teste online interactive prin care îți poți verifica toate cunoștințele -testele de antrenament pentru Evaluarea Națională din anul școlar 2020-2021

Ghidul tău complet pentru Evaluarea Națională la limba și literatura română!

   

Accesează acest curs și bucură-te de o experiență inedită:

  -materiale teoretice complexe, bine explicate, cu multe exemple -conținut video de înaltă calitate (1080p FullHD) -teste online interactive prin care îți poți verifica toate cunoștințele -testele de antrenament pentru Evaluarea Națională din anul școlar 2020-2021
Despre Instructori
Course Curriculum
Introducere
 • Avem nevoie de feedbackul tău!
 • Introducere
Fonetică (video) 🎥
 • Fonetică 🎥
Litere și sunete
 • Ce este litera? Ce este sunetul?
 • Noțiuni generale (fonetică) 🎮
 • Test: corespondența dintre sunet și literă 🎮
 • Criteriul alfabetic. Articolul de dicționar
Diftongul. Triftongul. Hiatul
 • Vocala și semivocala. Cum le vom diferenția?
 • Diftong. Trifong. Hiat: definiții și exemple
 • Test online: diftong, trifrong, hiat
Silaba și accentul
 • Să ne jucăm! Cum te descurci cu despărțirea în silabe? 🎮
 • Accentul corect (test) 🎮
 • Accentul corect II (test) 🎮
 • Silaba. Reguli de despărțire în silabe
 • Despărțirea în silabe: quiz 🎮
 • Accentul: definiție, identificare
Vocabularul (video) 🎥
 • Vocabularul 🎥
Cuvântul: formă, sens, context
 • Ce sunt cuvintele? Aspecte generale
 • Sinonimele și antonimele
 • Test din sinonime 🎮
 • Test din sinonime II 🎮
 • Test din antonime 🎮
 • Sensul propriu. Sensul figurat
 • Sensurile cuvintelor: test 🎮
 • Câmpul lexical/semantic
 • Omonime, omografe și omofone
 • Omonime: un mic test prin care te poți verifica 🎮
 • Cuvintele polisemantice
 • Cuvintele polisemantice: minitest 🎮
 • Test vocabular (categorii semantice) 🎮
 • Test general despre vocabular 🎮
Îmbogățirea vocabularului (mijloace interne)
 • Derivare
 • Derivare: testează-ți cunoștințele 🎮
 • Conversiune
 • Compunere
 • Text: Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului 🎮
Împrumuturile lexicale (surse externe)
 • Despre împrumuturi
Paronimele. Pleonasmul
 • Paronimele
 • Pleonasmul
Jargon. Argou
 • Jargonul
 • Ce este argoul?
Limba standard. Abaterea de la normă
 • Limba standard
 • Normă și abatere de la normă
Morfologie: părțile de vorbire flexibile
 • Verbul: definiție, moduri și timpuri
 • Exerciții de conjugare a verbelor 🎮
 • Formele nepersonale ale verbului. Funcții sintactice
 • Test verb: formele nepersonale 🎮
 • Verbul „a fi”
 • Valorile verbului „a fi” (Test) 🎮
 • Verbul: moduri, timpuri
 • Moduri și timpuri personale (test) 🎮
 • Test: aspecte generale despre verb 🎮
 • Test verb II 🎮
 • Verbele copulative și predicatul nominal
 • Predicatul nominal (test) 🎮
 • Predicat verbal sau nominal (TEST) 🎮
 • Verbele tranzitive și intranzitive. Relația cu complementul direct
 • Verbele tranzitive 🎮
 • Verbe tranzitive sau intranzitive? (TEST) 🎮
 • Verbele modale
 • Verbele auxiliare
 • Construcții verbele impersonale
 • Construcțiile impersonale (Test) 🎮
 • Verbul: construcții pasive și reflexive
 • Test: construcții verbale active, pasive, reflexive 🎮
 • Substantivul: definiție, categorii gramaticale
 • Genul substantivului (Test) 🎮
 • Recunoaște defectivele de plural! 🎮
 • Substantivele colective (Test) 🎮
 • Substantivul: funcții sintactice
 • Substantivul: cazuri și funcții sintactice (test) 🎮
 • Cum articulăm cuvintele împrumutate?
 • Articularea cuvintelor împrumutate (Test) 🎮
 • Ce valori morfologice poate avea cuvântul „niște”?
 • Adjectivul: definiție, categorii gramaticale
 • Adjectivul: aspecte generale (Test) 🎮
 • Adjectivul: funcții sintactice 🎮
 • Articolul demonstrativ-adjectival: cel, cea, cei, cele
 • Gradele de comparație ale adjectivului
 • Gradele de comparație (Test) 🎮
 • Numeralul: cardinal și ordinal
 • Numeralul: valori și funcții sintactice
 • Valorile numeralului 🎮
 • Funcțiile sintactice al numeralului 🎮
 • „Un” și „o”: numeral sau adjectiv pronominal? 🎮
 • Expresii cu numere (test) 🎮
 • Pronumele și adjectivul pronominal. Aspecte generale
 • Pronume sau adjectiv pronominal? 🎮
 • Pronumele personal
 • Test: Pronumele personal (forme) 🎮
 • Forma „lui”: articol hotărât și pronume personal
 • Anticiparea și reluarea prin clitice
 • Pronumele reflexiv
 • Pronume personal și reflexiv. Cum le deosebim?
 • Pronume personal sau reflexiv (Test) 🎮
 • Adjectivul pronominal de întărire
 • Adjectivul pronominal de întărire (test) 🎮
 • Pronumele personal de politețe
 • Pronumele și adjectivul pronominal posesiv
 • Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ
 • Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
 • Pronumele și adjectivul pronominal relativ
 • Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
 • Pronumele și adjectivul pronominal negativ
 • Recunoaște tipul pronumelui (test) 🎮
 • Pronumele: funcții sintactice (test) 🎮
 • Identifică valoarea morfologică a cuvântului (Test) 🎮
Verbul (video) 🎥
 • Verbul (video) 🎥
 • Construcțiile active, pasive și reflexive 🎥
Substantivul 🎥
 • Substantivul 🎥
Adjectivul (video) 🎥
 • Adjectivul 🎥
Numeralul (video) 🎥
 • Numeralul 🎥
Pronumele (video) 🎥
 • Pronumele (lecție integrală) 🎥
 • Pronumele și adjectivul pronominal 🎥
Morfologie: părțile de vorbire neflexibile
 • Adverbul
 • Adverbul: Noțiuni generale (Test) 🎮
 • Adjectiv sau adverb? 🎮
 • Interjecția
 • Interjecția (test) 🎮
 • Prepoziția
 • Prepoziția (minitest) 🎮
 • Conjuncția
 • Conjuncția (Test) 🎮
Locuțiunea și expresia
 • Locuțiunea și expresia
Enunțul
 • Ce este enunțul? Câte tipuri de enunț există?
Propoziția
 • Propoziția: definție, clasificări
Fraza: repere generale
 • Fraza
 • Coordonare și subordonare: Test I 🎮
 • Coordonare și subordonare: Test II 🎮
 • Construcții speciale
 • Contragerea și expansiunea
Funcții sintactice (în propoziție și în frază)
 • Subiectul
 • Predicatul
 • Apoziția: în propoziție și în frază
 • Atributul
 • Tipuri de atribut (test) 🎮
 • Atribut pronominal sau adjectival (lecție video) 🎥
 • Propoziția subordonată atributivă
 • Complementul direct
 • Subiect sau complement (Test) 🎮
 • Complement sau atribut 🎮
 • Propoziția subordonată completivă directă
 • Complementul indirect și prepozițional
 • Complementul direct și complementul prepozițional
 • Ce fel de complement? (Test) 🎮
 • Completiva indirectă
 • Completiva prepozițională
 • Identifică tipul completivei 🎮
 • Circumstanțialul de loc. Propoziția circumstanțială de loc
 • Circumstanțialul de timp. Propoziția circumstanțială de timp
 • Circumstanțialul de mod. Propoziția circumstanțială de mod
 • Circumstanțialul de cauză. Propoziția circumstanțială de cauză
 • Circumstanțialul de scop (final). Propoziția circumstanțială de scop (finală)
 • Circumstanțială de cauză sau de scop? 🎮
 • Construcția circumstanțială condițională
 • Construcția circumstanțială concesivă
 • Recunoaște tipul circumstanțialului! 🎮
 • Recunoaște funcția sintactică
Textul – univers al cuvintelor
 • Prima întâlnire cu textul. Ce sunt textele?
 • Testul literar și nonliterar
 • Textul: aspecte generale (Test) 🎮
Textul (Video) 🎥
 • Textul: aspecte generale 🎥
Cuvintele cheie
 • Cuvintele-cheie. Ce sunt? La ce ne sunt utile?
Tema și motivele literare
 • Tema și motivul literar
Textul narativ: aspecte generale
 • Textul narativ literar. Textul narativ nonliterar
 • Rezumatul
Narativul literar: textul epic
 • Textul epic: definiție, caracteristici
 • Personajul literar
 • Momentele subiectului
Planul de idei
 • Ideea principală. Planul simplu de idei
 • Ideea secundară. Planul dezvoltat de idei
Textul și imaginea: multimodalele
 • Textul multimodal
Tiparele textuale (video) 🎥
 • Tiparele textuale 🎥
Textul descriptiv
 • Textul descriptiv literar. Textul descriptiv nonliterar
Textul dialogat
 • Textul dialogat
Textul explicativ
 • Ce sunt textele explicative
Textul argumentativ
 • Textul argumentativ
Textul liric
 • Textul liric: aspecte generale
 • Versificație: vers, strofă, rimă, ritm, măsură
 • Elemente de versificație
 • Mijloacele artistice. Limbajul expresiv: exprimarea emoțiilor
Textul dramatic. Arta spectacolului
 • Textul dramatic. Repere
Ortografie, ortoepie și punctuație
 • Despre cratimă și rolurile ei
 • Cratima (test) 🎮
 • Alege forma corectă a cuvântului 🎮
 • Mic test de ortografie și punctuație 🎮
 • Corectează enunțurile date 🎮
 • Test util pentru exercițiul 7 de la examen 🎮
 • Când punem virgulă? (teorie + test) 🎮
 • Apostroful
Rezolvarea testelor de antrenament
Veți avea acces la rezolvările propuse de noi în cel mai scurt timp. Acestea vor deveni publice în zilele de joi. Vom încerca să le postăm aici luni / marți pentru ca dumneavoastră să vă puteți verifica din timp.
 • Testul de antrenament numărul 4 (postat în 15 martie 2021)
 • Testul de antrenament numărul 5 (postat în 23 martie 2021)
 • Rezolvarea simulării din 29 martie 2021 (video)
 • Rezolvarea testului de antrenament 6
 • Rezolvarea testului de antrenament 7 (19 aprilie)
 • Rezolvarea testului de antrenament 8 (26 aprilie 2021)
 • Testul de antrenament numărul 9 (10 mai 2021)
 • Testul de antrenament numărul 10
 • Testul de antrenament numărul 11
 • Testul de antrenament 12
 • Testul de antrenament numărul 13
 • Testul de antrenament 14 (31 mai)
 • Testul de antrenament numărul 15 (31 mai 2021)
Simulare (tip grilă) propusă de noi
 • Simulare E.N. propusă de noi 🎮
Exercițiul 9 (sugestii de lectură) 🎥
 • Sugestii de lectură pentru exercițiul 9 🎥
Simularea din 4 aprilie 2022
 • Lecție în ciornă
Derulează în sus
error: Conținut protejat